Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αριστεία και Ποιότητα Νοσηλευτικής Φροντίδας στο Σύγχρονο Περιβάλλον Υγείας

Αρετή Σταυροπούλου , Γεωργία Φασόη-Μπαρκά , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου

Περίληψη

H νοσηλευτική ως σύγχρονη, δυναμική επιστήμη, περιλαμβάνει έννοιες σχετικές με την ποιότητα, την ασφάλεια, την αριστεία. To μεταβαλλόμενο περιβάλλον υγείας αποτελεί ισχυρή πρόκληση για το νοσηλευτή και εγείρει ερωτήματα που σχετίζονται με την διατήρηση της ποιότητας και την επίτευξη της αριστείας στην άσκηση του νοσηλευτικού έργου. Παράγοντες όπως η προσωπική ανάπτυξη των νοσηλευτών, η ενίσχυση της παιδείας και της δημιουργικότητας καθώς και η προσπάθεια ανεύρεσης και εφαρμογής των ορθών αποφάσεων, μπορούν να λειτουργήσουν θετικά ως προς τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ποιοτικού περιβάλλοντος υγείας. Η νέα κοινωνική πραγματικότητα δημιουργεί αδιέξοδα τα οποία έχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην υγεία των πολιτών όσο και στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη. Η επαγγελματική ζωή του νοσηλευτή είναι συνυφασμένη με την ασφάλεια του ασθενούς, με την παροχή ποιοτικής φροντίδας και την άσκηση άριστης πρακτικής. Η συνειδητοποίηση και η ενεργοποίηση των συναισθηματικών δυνάμεων του ανθρώπου και ο επακόλουθος έλεγχος των ελλειμμάτων και των υπερβολών καθώς και ο προσανατολισμός στον τελικό στόχο της νοσηλευτικής επιστήμης, δηλαδή την απόκτηση της υγείας και της ευημερίας, φαίνεται να είναι η βάση για την αριστεία στη σύγχρονη κλινική πρακτική.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική φροντίδα, παροχή ποιοτικής φροντίδας, αριστεία, περιβάλλον υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.