Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η μέθοδος φροντίδας Καγκουρό

Μαρία Κύρλεση

Περίληψη

Η τεχνική Καγκουρό είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται στις μονάδες νοσηλείας νεογνών με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία τους. Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται η περιγραφή της τεχνικής, οι επιδράσεις της μεθόδου στα νεογνά, τους γονείς, την κοινότητα και τα νοσηλευτικά ιδρύματα, η εφαρμογή των πρωτοκόλλων, οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων καθώς και η παρακολούθηση στο σπίτι μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση μελετών στις βάσεις δεδομένων PubMed, Cochrane, WHO καθώς και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος Kangaroo Care Foundation. Αποδεικνύεται πως η μέθοδος συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού βάρους των νεογνών, της θερμοκρασίας του σώματός τους, των ποσοστών έναρξης και εγκατάστασης αποκλειστικού θηλασμού καθώς και στη συντομότερη ανάρρωση και έξοδο των νεογνών από το νοσοκομείο. Σημαντικά τα οφέλη και για τους γονείς με κυριότερα την δημιουργία ισχυρού δεσμού μητέρας-βρέφους και την άμεση συμμετοχή τους στην φροντίδα του βρέφους. Η φροντίδα καγκουρό προάγει την υγεία των νεογνών και επιδρά θετικά στη ψυχολογία των γονέων.

Λέξεις κλειδιά: Δέρμα με δέρμα επαφή, φροντίδα καγκουρό, αποκλειστικός θηλασμός

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.