Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαταραχές της διάθεσης και διαχείριση της καθημερινότητας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ

Αγορίτσα Κουλούρη , Ζωή Ρούπα , Πηνελόπη Σωτηροπούλου , Μαργίτσα Σκοπελίτου

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των αγχωδών και καταθλιπτικών διαταραχών και η σχέση τους με την διαχείριση της καθημερινότητας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. Υλικό και Μέθοδος: 310 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ συμμετείχαν στη μελέτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου γλυκαιμικού ελέγχου σε Διαβητολογικά κέντρα της Αττικής. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με την συμπλήρωση φόρμας που περιελάμβανε το ερωτηματολόγιο Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελούσαν 174(56%) γυναίκες και 136(44%) άνδρες με μέση ηλικία 61,7 έτη. Οι συμμετέχοντες που θεωρούσαν ¨πολύ δύσκολη¨ έως ¨ακατόρθωτη¨ τη διευθέτηση της καθημερινότητας παρουσίασαν δύο έως πέντε φορές υψηλότερο σκορ άγχους και 1,5 έως 5 φορές υψηλότερο σκορ κατάθλιψης, σε σχέση με τα άτομα που θεωρούσαν εύκολη την διαχείριση των προβλημάτων (p<0.001). Tο συνολικό ποσοστό των ατόμων με σκέψεις ή απόπειρες αυτοκτονίας άγγιζε το 13%, ενώ το 23% του δείγματος δήλωνε ότι δεν ήταν ευτυχισμένοι. Η διευθέτηση των καθημερινών προβλημάτων φάνηκε ότι είναι ¨δύσκολη¨ τόσο για τους άνδρες (14%) όσο και για τις γυναίκες (37,9%). Συμπεράσματα: Το άγχος και η κατάθλιψη συνδέονται ισχυρά με την μη ικανοποιητική διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και την ανηδονία.

Λέξεις κλειδιά: Διαταραχές διάθεσης, άγχος, κατάθλιψη, διαχείριση καθημερινότητας, Σακχαρώδης διαβήτης

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.