Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συνενώσεις νοσοκομείων. Περίπτωση νομού Αργολίδας

Ηλίας Γιαννακούλης

Περίληψη

Βάση του θεσμικού πλαισίου (ΦΕΚ 1681/Β'/28-7-2011), αναπτύξαμε μια πρόταση διασύνδεσης/συγχώνευσης που αφορά τα Γενικά Νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου με ζητούμενο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Σκοπός: Υπόθεση εργασίας της μελέτης είναι η ορθολογική διαχείριση των πόρων και υποδομών των δύο νοσοκομείων στη βάση ενός ΝΠΔΔ με συγχώνευση τμημάτων, με ενιαίο οργανισμό και προϋπολογισμό. Υλικό – Μέθοδος: Το υλικό ήταν τα δεδομένα των νοσοκομείων σε ανθρώπινους, οικονομικούς πόρους και υποδομές. Η μεθοδολογία αφορούσε την εξεύρεση του καλύτερου συνδυασμού των παραπάνω πόρων για την αποδοτικότερη χρήση όλων των παραγωγικών συντελεστών με τη χρήση δεικτών. Αποτελέσματα: Οι αναγκαίες κλίνες με βάση την πληρότητα του 2010, για το Γενικό Νοσοκομείο Άργους (ΓΝΑ) ήταν 109 και για το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου (ΓΝΝ) ήταν 38. Το νέο νοσοκομείο, με μία προσαύξηση 10% επί των κλινών, χρειάζεται 166 κλίνες. Οι δείκτες του προσωπικού είναι: γιατροί/κλίνη 0,84 και νοσηλευτές/κλίνη 1,34. Η ανάπτυξη κοινών outsourcing υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης θα μας απέφερε οικονομικό όφελος 250.000€. Κοινές υπηρεσίες πλυντηρίων-σιδερωτηρίων-ραφείων, υπηρεσία σίτισης, προμήθειες κ.α. είναι στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των δύο Νοσοκομείων. Στα λειτουργικά έξοδα, μία συνένωση μπορεί να επιφέρει μείωση των δαπανών κατά 50%. Ακόμη η δυνατότητα επέκτασης των υποδομών του Γ.Ν. Άργους και κάλυψη όλων των νεφροπαθών του νομού είναι ένας εφικτός στόχος. Συμπεράσματα: Με τη δημιουργία ενός ΝΠΔΔ με κέντρο το Άργος, προσδοκούμε να έχομε: Ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, βελτίωση της χωροταξικής κατανομής τους και μείωση των δαπανών, άμεση απόδοση των νέων συγχωνευμένων υπηρεσιών και θετική δράση στον τουρισμό. Το κόστος ευκαιρίας είναι τέτοιο που δεν μας επιτρέπεται να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας.

Λέξεις κλειδιά: Διασύνδεση/ συγχώνευση, πληρότητα, δείκτες προσωπικού

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.