Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η συμβολή των υπερηχογραφημάτων στην σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική

Λαμπρινή Κουρκούτα , Θωμαΐς Αλεξάκου , Κωνσταντίνα Βαγενά , Αγάπη Παπαεμμανουήλ , Δήμητρα Ιππειώτη , Φωτεινή Παπουλιά

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα ερευνητική εργασία γίνεται διερεύνηση της χρησιμότητας των υπερηχογραφημάτων στη σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική πρακτική. ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για Αναδρομική–Συγκριτική έρευνα. Χρησιμοποιήθηκε η Περιγραφική στατιστική για την καταγραφή–επεξεργασία και ανάλυση των σχετικών με τα υπερηχογραφήματα στοιχείων, που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο του 2009 σε κεντρικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Χρησιμοποιήθηκε επίσης το πρόγραμμα Excel Windows κατά τη στατιστική επεξεργασία και την ανάλυση των συλλεχθέντων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τις 1-7-2009 έως και 31-12-2009 υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφικό έλεγχο 1773 ασθενείς, από τους οποίους 1090(61,48%) ήταν κάτω άκρων, νεφρικών αρτηριών καθώς και κοιλιακής αορτής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα υπερηχογραφήματα χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη σύγχρονη Θεραπευτική λόγω του χαμηλού τους κόστους, της σαφήνειας αποτελεσμάτων τους και κυρίως γιατί δεν υπάρχει απόδειξη βλαπτικών βιολογικών επιδράσεων από τη χρήση τους.

Λέξεις κλειδιά: Υπερηχογραφήματα, νόσος, νοσηλευτική, διάγνωση, θεραπεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.