Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή των χεριών στο νοσοκομείο

Χριστίνα Σοτνίκοβα , Γεωργία Φασόη-Μπαρκά

Περίληψη

Η σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής των χεριών, αποτελούσε και αποτελεί, ένα από τα βασικά σημεία όλων των προγραμμάτων πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση των κατευθυντήριων οδηγιών για την υγιεινή των χεριών από τους νοσηλευτές. Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές από βάσεις δεδομένων όπως Medline, PubMed, ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς και άρθρα περιοδικών κυρίως της τελευταίας τριετίας. Λέξεις ευρετηριασμού ήταν η πρόληψη λοιμώξεων, η υγιεινή των χεριών, τα αντισηπτικά, οι κατευθυντήριες οδηγίες. Αποτελέσματα: Πολυάριθμες είναι οι μελέτες που αποδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο της υγιεινής των χεριών των εργαζομένων στη μετάδοση των μικροοργανισμών μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Το πλύσιμο των χεριών αποτελεί μια διαδικασία, η οποία δεν πρέπει να παραλείπεται, ούτε να αντικαθίσταται από τη χρήση αντισηπτικών. Η επαγγελματική ιδιότητα, ο χώρος εργασίας, η έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό ασθενών που νοσηλεύονται φαίνεται να είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών. Το προσωπικό που εργάζεται στο νοσοκομείο και ειδικά με ασθενείς υψηλού κινδύνου (ΜΕΘ, χειρουργείο) δεν θα πρέπει να φορά ψεύτικα - τεχνητά νύχια, βερνίκι στα νύχια, κοσμήματα – δακτυλίδια καθώς και δεν θα πρέπει να έχει φλεγμονή ή μόλυνση στα χέρια. Συμπεράσματα: Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται πριν και μετά από κάθε επαφή με τον ασθενή. Απαιτείται η τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών από όλους τους νοσηλευτές, ώστε η πρόληψη και ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων να είναι εφικτά.

Λέξεις κλειδιά: Πρόληψη λοιμώξεων, υγιεινή των χεριών, αντισηπτικά, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.