Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

H «ανθοφορία» του εθελοντισμού μέσα από τα μάτια των φοιτητών Νοσηλευτικής

Ευρυδίκη Καμπά , Φωτούλα Μπαμπάτσικου , Γεωργία Φασόη-Μπαρκά , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου , Οφέλια Γβεντασβίλι , Σταματίνα Λαζάρου , Αγορίτσα Λαμπρογεώργου

Περίληψη

Εισαγωγή: Παρόλο που υπάρχει αρκετή έρευνα γύρω από τον εθελοντισμό, λίγα έχουν γραφτεί για τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν όλους τους εν δυνάμει εθελοντές, ώστε να εμπνευστούν για να γίνουν εθελοντές, όσο και τους ήδη ενεργούς ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο έμπνευσης προς τους εν δυνάμει. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών Νοσηλευτικής για τον εθελοντισμό. Υλικό και μέθοδος: Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις με 10 φοιτητές Νοσηλευτικής ήταν το κύριο εργαλείο συλλογής δεδομένων της έρευνας. Η Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded Theory) υιοθετήθηκε για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Μέσα από την έρευνα καταδεικνύεται το κατά πόσο ο εθελοντισμός είναι κομμάτι της καθημερινότητας των φοιτητών και παράλληλα ο σημαντικός ρόλος της νοσηλευτικής επιστήμης στη διαμόρφωση της στάσης τους ως προς τον εθελοντισμό. Η ανάλυση των δεδομένων παρήγαγε 5 κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται ως στάδια I, II, III, IV της «ανθοφορίας του εθελοντισμού». Είναι τα στάδια από τα οποία διέρχεται η εθελοντική δράση και οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του, στην «ανθοφορία» του. Τα στάδια ανάπτυξης της εθελοντικής δράσης παρομοιάζονται με τα στάδια ανάπτυξης των φυτών, καθώς υπάρχουν αρκετές ομοιότητες στον τρόπο «άνθισης» των ιδεών που επηρεάζουν την συμμετοχή στον εθελοντισμό με τα στάδια ανθοφορίας των φυτών.

Λέξεις κλειδιά: Εθελοντισμός, φοιτητές νοσηλευτικής, ανθοφορία, ποιοτική μελέτη

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.