Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Φυματινοαντίδραση: Σημασία και εφαρμογές

Γεώργιος Καραχάλιος , Νικόλαος Καραχάλιος

Περίληψη

Η δερματική φυματινοαντίδραση Mantoux αποτελεί πολύτιμο διαγνωστικό μέσο για τη φυματίωση και με αυτήν αναζητούμε τη δερματική υπερευαισθησία έναντι της φυματίνης, δηλαδή τη φυματική αλλεργία ή φυματινική υπερευαισθησία, η οποία επέρχεται μετά την είσοδο του Mycobacterium tuberculosis στον οργανισμό. Η εμφάνιση σκληρίας 5mm ή μεγαλύτερη 48 μέχρι 72 ώρες μετά την χορήγηση της φυματίνης (PPD) θεωρείται θετική αντίδραση σε άτομα τα οποία είχαν στενή επαφή με ασθενείς με ενεργό φυματίωση, άτομα με ακτινογραφικά χαρακτηριστικά συμβατά με παλαιά φυματίωση ή άτομα με λοίμωξη HIV ή άτομα σε κίνδυνο με HIV. Σκληρία 10mm ή μεγαλύτερη θεωρείται ως θετική αντίδραση σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο φυματιώσεως. Σκληρία 15mm ή μεγαλύτερη θεωρείται ότι είναι θετική σε όλα τα υπόλοιπα άτομα. Δέκα τοις εκατόν των ασθενών με ενεργό φυματίωση έχουν ψευδώς αρνητική την φυματινοαντίδραση, ειδικώτερα επί πρωϊμου θεραπείας. Ορισμένα άτομα μη μολυνθέντα έχουν αντίδραση οφειλόμενη σε λοίμωξη με άλλα στελέχη μυκοβακτηριδίων ή στον εμβολιασμό με BCG. Τέλος, περιγράφονται όλα τα δεδομένα που αφορούν την δερματική φυματινοαντίδραση Mantoux και οι εφαρμογές της στην πράξη.

Λέξεις κλειδιά: Φυματίωση, φυματινοαντίδραση Mantoux

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.