Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 6, Αρ. 4 (2007): Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 6, Αρ. 4 (2007): Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007

Άρθρο Σύνταξης

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών | 200-203

Χριστίνα Μαρβάκη

Ανασκόπηση

Φυματινοαντίδραση: Σημασία και εφαρμογές | 204-218

Γεώργιος Καραχάλιος , Νικόλαος Καραχάλιος

ΠερίληψηMore

Η δερματική φυματινοαντίδραση Mantoux αποτελεί πολύτιμο διαγνωστικό μέσο για τη φυματίωση και με αυτήν αναζητούμε τη δερματική υπερευαισθησία έναντι της φυματίνης, δηλαδή τη φυματική αλλεργία ή φυματινική υπερευαισθησία, η οποία επέρχεται μετά την είσοδο του Mycobacterium tuberculosis στον οργανισμό. Η εμφάνιση σκληρίας 5mm ή μεγαλύτερη 48 μέχρι 72 ώρες μετά την χορήγηση της φυματίνης (PPD) θεωρείται θετική αντίδραση σε άτομα τα οποία είχαν στενή επαφή με ασθενείς με ενεργό φυματίωση, άτομα με ακτινογραφικά χαρακτηριστικά συμβατά με παλαιά φυματίωση ή άτομα με λοίμωξη HIV ή άτομα σε κίνδυνο με HIV. Σκληρία 10mm ή μεγαλύτερη θεωρείται ως θετική αντίδραση σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο φυματιώσεως. Σκληρία 15mm ή μεγαλύτερη θεωρείται ότι είναι θετική σε όλα τα υπόλοιπα άτομα. Δέκα τοις εκατόν των ασθενών με ενεργό φυματίωση έχουν ψευδώς αρνητική την φυματινοαντίδραση, ειδικώτερα επί πρωϊμου θεραπείας. Ορισμένα άτομα μη μολυνθέντα έχουν αντίδραση οφειλόμενη σε λοίμωξη με άλλα στελέχη μυκοβακτηριδίων ή στον εμβολιασμό με BCG. Τέλος, περιγράφονται όλα τα δεδομένα που αφορούν την δερματική φυματινοαντίδραση Mantoux και οι εφαρμογές της στην πράξη.

Λέξεις κλειδιά: Φυματίωση, φυματινοαντίδραση Mantoux

Ολιστική θεώρηση του πόνου - Νοσηλευτική προσέγγιση | 219-229

Ευάγγελος Γιαβασόπουλος

ΠερίληψηMore

Είναι ήδη γνωστό ότι οι ασθενείς που πονούν παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία και διαφοροποίηση συμπεριφορών και βιώνουν πληθώρα βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων. Αναμφισβήτητα οι νοσηλευτές αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διεπιστημονικής ομάδας προσέγγισης και αντιμετώπισης του πόνου των ασθενών. O ρόλος του νοσηλευτή αναπτύσσεται και διαμορφώνεται με αυτοτέλεια, μέσα στην ομάδα και εκδηλώνεται μέσα σε έσαιή να ευρύ φάμα δρστηροττων. Σκοπός στο παρόν άρθρο είναι να αναδείξει την αυτοδυναμία του νοσηλευτή ανάμεσα στη διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης του πόνου των ασθενών, αναλύοντας τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να διαδραματίσει, καθώς και την αναγκαιότητα για ολιστική προσέγγιση του πόνου.

Λέξεις κλειδιά: Ολιστική προσέγγιση,  πόνος,  διεπιστημονική ομάδα,  επικοινωνία,  αντιληπτικότητα,   παρουσία,  νοσηλευτικός ρόλος,  συνηγορία

Νομοθετικό πλαίσιο υγείας και ασφάλειας στην εργασία | 230-237

Ελένη Δημητροπούλου , Ιωάννης Κουτελέκος

ΠερίληψηMore

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται συνοπτικά η ισχύουσα πολυσχιδής νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, το πεδίο εφαρμογής της, καθώς και οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Λέξεις κλειδιά: Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία,  εθνική νομοθεσία,  κυρώσεις

Έρευνα

Επιπολασμός των anti-HBV σε φοιτητές που μελλοντικά θα ασκήσουν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου μόλυνσης με τον HBV | 238-247

Πηνελόπη Σιούρδα , Ασημούλα Σιώχου , Χριστόδουλος Λικάρτσης , Μελπομένη Ιωαννίδου , Ιωάννης Ιωαννίδης

ΠερίληψηMore

ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί ο επιπολασμός τού ιού τής ΗΒ στους πρωτοετείς σπουδαστές των τμημάτων: Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Βρεφονηπιοκομίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη ότι μελλοντικά τα άτομα αυτά θα ασκήσουν ένα επάγγελμα το οποίο συνδέεται με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Η έρευνα αφορά σε 502 σπουδαστές που εξετάστηκαν εθελοντικά και ανώνυμα. Στα δείγματα προσδιορίστηκαν οι δείκτες ΗBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc, με την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA και με τη χρήση του Ανοσολογικού Ορμονολογικού αναλυτή και των αντίστοιχων αντιδραστηρίων. Τα κριτήρια οροθετικότητας ήταν αυτά που περιγράφονταν από τον κατασκευαστή τής κάθε διαγνωστικής δοκιμασίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ελέγχθηκαν συνολικά 502 σπουδαστές και βρέθηκαν 4 οροθετικοί με ΗBs Ag. H επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων έγινε με το ΗΒs Ag Confirmation, το οποίο έδειξε ότι τελικά θετικό ως προς το ΗBs Ag ήταν ένα άτομο, δηλαδή ποσοστό 0,2 %. Στα 502 δείγματα που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκαν αναφορικά με τα anti-HBs Total I οι παρακάτω τίτλοι αντισωμάτων: Σε 175 δείγματα τίτλος >500 MIU/ML, σε 152 δείγματα τίτλος 0-10 MIU/ML, σε 97 δείγματα τίτλος 101-500 MIU/ML, και σε 78 δείγματα τίτλος 11-100 MIU/ML. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα παραπάνω δεδομένα είναι φανερό ότι ο επιπολασμός τού HΒV, αν και δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, δε δικαιολογεί εφησυχασμό, ιδιαίτερα όσον αφορά στα άτομα τα οποία θα ασκήσουν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου αναφορικά με τον HΒV. Είναι αναμφίβολα αναγκαίο οι επαγγελματίες υγείας να είναι εμβολιασμένοι κατά της ηπατίτιδας Β, ώστε, αφού επιτευχθεί καθολικός εμβολιασμός τού υγειονομικού προσωπικού, να αυξηθούν οι ελπίδες εξάλειψης του κινδύνου μόλυνσης του προσωπικού επαγγελμάτων υγείας με ηπατίτιδα Β, ο οποίος παραμένει ακόμη υψηλός.

Λέξεις κλειδιά: ΗBs Ag,  Anti‐HBs,  Anti‐HBc,  πρωτοετείς φοιτητές

Συχνότητα εμφάνισης μυκητιασικής κολπίτιδας σε γυναίκες συμπτωματικές και ασυμπτωματικές, αναπαραγωγικής ηλικίας 18 έως 45 ετών | 248-253

Ασημούλα Σιώχου , Ιωάννα Σιώχου , Μελίνα Ιωαννίδου , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Θεόδωρος Καπάδοχος

ΠερίληψηMore

Η μυκητιασική κολπίτιδα (ΜΚ) είναι μία φλεγμονή του κόλπου η οποία πλήττει ένα μεγάλο αριθμό γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Έως και το 90% όλων των γυναικών θα παρουσιάσει το λιγότερο μία φορά στη ζωή τους ΜΚ, ενώ ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εμφανίζει ασυμπτωματική ΜΚ. Στην παρούσα έρευνα έγινε σε 500 γυναίκες ηλικίας 18 έως 45 ετών μικροβιολογική εξέταση κολπικού εκκρίματος είτε λόγω συμπτωμάτων είτε στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου. Στις γυναίκες αυτές έγινε καταγραφή ύπαρξης κλινικών συμπτωμάτων (κνησμός, καύσος, υπερέκκριση κολπικού υγρού, πόνος) καθώς και της παρουσίας ερυθρότητας ή πόνου στη γενετική περιοχή. Στο 38% των εξετασθέντων γυναικών διαπιστώθηκε ΜΚ, το 15% αυτών ήταν ασυμπτωματικές. Το 68% ανέφερε κνησμό, το 52% πόνο, το 25% υπερέκκριση κολπικού εκκρίματος, ενώ στο 40% διαπιστώθηκε κλινικά ερυθρότητα. Τα υψηλά ποσοστά γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας που παρουσιάζουν ΜΚ και ιδιαίτερα τα αρκετά υψηλά ποσοστά γυναικών με ασυμπτωματική ΜΚ καθιστά απαραίτητο τον εργαστηριακό έλεγχο της ΜΚ.

Λέξεις κλειδιά: Μυκητιασική κολπίτιδα,  εργαστηριακός έλεγχος

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.