Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ολιστική θεώρηση του πόνου - Νοσηλευτική προσέγγιση

Ευάγγελος Γιαβασόπουλος

Περίληψη

Είναι ήδη γνωστό ότι οι ασθενείς που πονούν παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία και διαφοροποίηση συμπεριφορών και βιώνουν πληθώρα βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων. Αναμφισβήτητα οι νοσηλευτές αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διεπιστημονικής ομάδας προσέγγισης και αντιμετώπισης του πόνου των ασθενών. O ρόλος του νοσηλευτή αναπτύσσεται και διαμορφώνεται με αυτοτέλεια, μέσα στην ομάδα και εκδηλώνεται μέσα σε έσαιή να ευρύ φάμα δρστηροττων. Σκοπός στο παρόν άρθρο είναι να αναδείξει την αυτοδυναμία του νοσηλευτή ανάμεσα στη διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης του πόνου των ασθενών, αναλύοντας τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να διαδραματίσει, καθώς και την αναγκαιότητα για ολιστική προσέγγιση του πόνου.

Λέξεις κλειδιά: Ολιστική προσέγγιση,  πόνος,  διεπιστημονική ομάδα,  επικοινωνία,  αντιληπτικότητα,   παρουσία,  νοσηλευτικός ρόλος,  συνηγορία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.