Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Νομοθετικό πλαίσιο υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Ελένη Δημητροπούλου , Ιωάννης Κουτελέκος

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται συνοπτικά η ισχύουσα πολυσχιδής νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, το πεδίο εφαρμογής της, καθώς και οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Λέξεις κλειδιά: Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία,  εθνική νομοθεσία,  κυρώσεις

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.