Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα: Ολιστική θεώρηση – Θεραπευτική αντιμετώπιση

Ευάγγελος Γιαβασόπουλος , Όλγα Μανίκου

Περίληψη

Η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (Ρ.Α.) αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα ρευματικά νοσήματα της ενήλικης ζωής και προκαλεί δυσλειτουργίες με μεγάλο κόστος στην φυσική κατάσταση, καθώς και στον επαγγελματικό, οικογενειακό, κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα. Η νόσος χαρακτηρίζεται από χρονιότητα, πολλαπλότητα και διακύμανση της έντασης των συμπτωμάτων, αδυναμία πρόβλεψης της εξέλιξης, συμπτωματική και όχι αιτιολογική αντιμετώπιση. Η Ρ.Α. χαρακτηρίζεται ως χρόνια πάθηση, οφειλόμενη στην αλληλεπίδραση διαφόρων παθολογικών παραγόντων: γενετικών, σωματικών, ψυχολογικών. Η αποδοχή της χρόνιας πάθησης από τον άρρωστο με Ρ.Α. δεν είναι μια απλή διαδικασίας. Οι άρρωστοι με χρόνια νόσο ευρίσκονται σε μία συνεχή πίεση και τα ψυχο-κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα, που δημιουργούνται κατά την αντιμετώπισή της, χρειάζονται ιατρό-νοσηλευτική παρέμβαση. Η δημιουργία μιας καλής επικοινωνίας με τον ασθενή με Ρ.Α. θα είναι καθοριστική για την θεραπευτική του προσέγγιση και την ολιστική αντιμετώπιση της νόσου. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να διερευνηθούν όλοι οι αιτιολογικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση της Ρ.Α., καθώς και να αναζητηθούν οι πλέον σύγχρονοι και ξελιγμένοι θεραπευτικοί τρόποι αντιμετώπισης.

Λέξεις κλειδιά: Ρευματοειδής Αρθρίτις,  χρόνια ασθένεια,  θεραπεία,  ολιστική προσέγγιση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.