Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Επιπολασμός των anti-HCV σε φοιτητές που μελλοντικά θα ασκήσουν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου μόλυνσης με τον HCV

Χριστόδουλος Λικάρτσης , Μελπομένη Ιωαννίδου , Πηνελόπη Σιούρδα , Ασημούλα Σιώχου , Ιωάννης Ιωαννίδης

Περίληψη

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί ο επιπολασμός τού ιού τής ηπατίτιδας C στους πρωτοετείς σπουδαστές των τμημάτων: Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Βρεφονηπιοκομίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα αυτά μελλον θα ασκήσουν ένα επάγγελμα το οποίο θα συνδέεται με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. Υλικό – Μέθοδος: Η επιλογή του δείγματος, που αποτελείται από 502 φοιτητές, έγινε με συστηματική τυχαία δειγματοληψία. Τον πληθυσμό-στόχο αποτέλεσαν αδιακρίτως όλοι οι νεοεισαχθέντες φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Βρεφονηπιοκομίας και Μαιευτικής της Σ.Ε.Υ.Π., οι οποίοι προσήλθαν στο Ιατρείο προαιρετικά για να κάνουν εξετάσεις ελέγχου για ηπατίτιδα C. Οι εξετάσεις που έγιναν στους φοιτητές πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Ανοσολογικού - Ορμονολογικού Ιατρείου της Σ.Ε.Υ.Π., με τη χρήση του εμπορικού αντιδραστηρίου Τ.Β. Serocard HCV (ανοσοενζυμική τεχνική ELISA), σε δείγματα ορού των ερωτηθέντων. Τα κριτήρια οροθετικότητας ήταν σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Αποτελέσματα: Από τους 502 φοιτητές/τριες που ελέγχθηκαν δεν ανιχνεύθηκε σε κανέναν/καμία αντισώματα κατά του ιού της ηπατίτιδας C. Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα εμφάνισης της ηπατίτιδας C στους πρωτοετείς φοιτητές της Σ.Ε.Υ.Π. δε διαφέρει από τα βιβλιογραφικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία η συχνότητά της κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, όμως δε δικαιολογείται εφησυχασμός από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα κάλυψης μέσω εμβολιασμού, ιδιαίτερα όσον αφορά στα άτομα τα οποία θα ασκήσουν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου αναφορικά με τον HCV, όπως είναι και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της παρούσας έρευνας. Η τελική λύση θα δοθεί μελλοντικά με την ανακάλυψη εμβολίου κατά του HCV και την ευρεία εφαρμογή του.

Λέξεις κλειδιά: Αντι‐HCV,  πρωτοετείς φοιτητές

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.