Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αναζήτηση

Αναλυτική αναζήτησηMore

Χρονικό εύρος

Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα για την αναζήτησή σας.

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 6, Αρ. 3 (2007): Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2007

Επιπολασμός των anti-HCV σε φοιτητές που μελλοντικά θα ασκήσουν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου μόλυνσης με τον HCV

Χριστόδουλος Λικάρτσης , Μελπομένη Ιωαννίδου , Πηνελόπη Σιούρδα , Ασημούλα Σιώχου , Ιωάννης Ιωαννίδης

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 6, Αρ. 4 (2007): Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007

Επιπολασμός των anti-HBV σε φοιτητές που μελλοντικά θα ασκήσουν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου μόλυνσης με τον HBV

Πηνελόπη Σιούρδα , Ασημούλα Σιώχου , Χριστόδουλος Λικάρτσης , Μελπομένη Ιωαννίδου , Ιωάννης Ιωαννίδης

Copyright © 2023 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.