Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εγκυμοσύνη σε Μικρές και Μεγάλες Ηλικίες- Επιπτώσεις στη Μητέρα, στο Έμβρυο και στο Νεογνό

Στυλιανός Αντωνιάδης , Α. Καβαλιεράτου , Αγγελική Αντωνάκου , Πόλυς Κλεάνθους , Γεώργιος Λιόσης , Ζωή Χατζησταματίου , Γεώργιος Μπαρούτης

Περίληψη

Η είσοδος της γυναίκας στην παραγωγή είχε ως αποτέλεσμα τη μετάθεση της ηληάας γάμου και τεκνοποίησης προς τις μεγαλύτερες ηληάες. Τα ίδια περίπου αίτια που έχουν σχέση με την άνοδο του μορφωτικού και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου προκάλεσαν τη μείωση των τοκετών στις μικρές ηλικίες.
Σκοπός της εργασίας μας ήταν να διερευνήσουμε τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η εγκυμοσύνη και ο τοκετός στις ακραίες ηλικίες τόσο στη μητέρα όσο και στο νεογνό.
Μελετήσαμε στη διάρκεια ενός έτους σε 2 δημόσια και 1 ιδιωτικό μαιευτήριο τις περιπτώσεις 431 εγκύων γυναικών ηλικίας μικρότερης των 20 (159) και μεγαλύτερης των 35 (272) ετών. Η εργασία μας είναι προοπτική, βάσει πρωτοκόλλου με συμπλήρωση ερωτηματολογίου.
Από τα αποτελέσματά μας φάνηκε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δυο ηλικιακών ομάδων τόσο ως προς την κύηση, όσο και ως προς τον τοκετό. Στις νεαρές μητέρες περισσότερα ήταν τα προβλήματα χωρίς ιδιαίτερη σημασία, όπως η σιδηροπενία σε 7 απ’ αυτές (4,4%) και οι ουρολοιμώξεις σε άλλες 3 (1,9%). Στις μεγαλύτερες απ’ αυτές όμως παρατηρούνται σοβαρότερα προβλήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης για 21 απ’ αυτές (7,7%) και η υπέρταση σε 10 (3,7%), ο προδρομι- κός πλακούντας σε 5 (1,8%) και η πρόωρη αποκόλληση σε 10 (3,7%). Σε ό,τι αφορά στα έμβρυα και τα νεογνά, η υπολειπό- μενη ενδομήτρια ανάπτυξη σε 7 (2,7%) περιπτώσεις καθώς και το ότι γεννιούνται πρόωρα συνολικά 38 (14,8%) περιπτώσεις συναντώνται συχνότερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Συμπερασματικά, τα προβλήματα και των δυο ηλικιακών ομάδων δεν είναι συνήθως σοβαρά και δεν αποτελούν απειλή για τη ζωή της μητέρας ή του παιδιού. Πιστεύουμε ότι με την καλύτερη ενημέρωση είναι δυνατό όλα αυτά να βελτιωθούν.

Λέξεις κλειδιά: Εγκυμοσύνη, μικρές - μεγάλες ηλικίες, τοκετός, έμβρυο, νεογνό

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.