Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η Οστεοαρθρίτιδα της Βάσης του 1ου Μετακαρπίου, Διάγνωση και Αγωγή

Νεκτάριος Κορρές

Περίληψη

Η βασική άρθρωση του αντίχειρα είναι μία από τις συχνότερα προσβαλλόμενες αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος. Σε αρκετές περιπτώσεις οι προσβαλλόμενοι ασθενείς είναι ιδιαίτερα συμπτωματικοί σε βαθμό που να δυσχεραίνονται οι καθημερινές τους
δραστηριότητες. Αυτή η ανασκόπηση επικεντρώνεται, με προσωπικές περιπτώσεις, στη διάγνωση της βασικής αρθρίτιδας του αντίχειρα και στη χειρουργική θεραπεία με έμφαση στις τεχνικές των αρθροπλαστικών.

Λέξεις κλειδιά: Βασική άρθρωση του αντίχειρα, αρθροπλαστική, οστεοαρθρίτιδα, αρθρόδεση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.