Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 5, Αρ. 3 (2006): Ιούλιος-  Σεπτέμβριος 2006

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 5, Αρ. 3 (2006): Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2006

Ανασκόπηση

Φυσιολογική Μικροβιακή Κολπική Χλωρίδα - Βακτηριακή και Μυκητιασική Κολπίτιδα | 309-312

Παναγιώτα Τουπλικιώτη

ΠερίληψηMore

Ο κόλπος της γυναίκας, αναπαραγωγικής ηλικίας, είναι φυσιολογικά αποπασμένος με τη φυσιολογική μικροβιακή κολπική χλωρίδα. Κολπίτιδα είναι μια φλεγμονή του κόλπου η οποία προκαλείται από διάφορους παθογόνους οργανισμούς στη βάση μιας διαταραχής της ισορροπίας της φυσιολογικής μικρο- βιακής κολπικής χλωρίδας. Μια κολπίτιδα συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ασυμπτωματικής ή υποτροπιάζουσας κολπίτιδας. Τα μέτρα προφύλαξης θα πρέπει να έχουν ως βασικότερο στόχο τη διατήρηση της φυσιολογικής μικροβιακής κολπικής χλωρίδας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα όξινο pH στην περιοχή του κόλπου, δεδομένο το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο φραγμό για τον πολλαπλασιασμό των παθογόνων μικροοργανισμών.

Λέξεις κλειδιά: κολπική χλωρίδα, κολπίτιδα

Παχυσαρκία και Μεταβολικό Σύνδρομο: Επίδραση μιας Μείωσης του Σωματικού Βάρους | 313-317

Ασημούλα Σιώχου

ΠερίληψηMore

Η έννοια του Μεταβολικού Συνδρόμου (ΜΣ) περιλαμβάνει ένα σύνολο μεταβολικών νοσημάτων, όπως σπλαχνική παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, υπέρταση και διαταραχές της αιμόστασης. Τα μεταβολικά αυτά νοσήματα που χαρακτηρίζουν το ΜΣ, το καθιστούν μια ιδιαιτέρα σημαντική πραγματικότητα στη σύγχρονη ιατρική. Η βαρύνουσα σημασία του ΜΣ οφείλεται στην αρκετά μεγάλη συχνότητα εμφάνισής του, στην υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα, καθώς και στον περιορισμό της ποιότητας ζωής.
Κεντρικό ρόλο στο ΜΣ παίζει η παχυσαρκία και ιδιαίτερα η σπλαχνική, καθ’ ότι το 80% περίπου όλων των ασθενών με ΜΣ είναι υπέρβαροι. Όταν το σωματικό βάρος των παχύσαρκων με ΜΣ ατόμων μειωθεί σημαντικά, τότε οι περισσότερες μεταβολικές διαταραχές παύουν να υφίστανται και στους περισσότερους ασθενείς περιορίζεται ή και καταργείται η χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Λέξεις κλειδιά: Μεταβολικό σύνδρομο, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, υπέρταση

Η Οστεοαρθρίτιδα της Βάσης του 1ου Μετακαρπίου, Διάγνωση και Αγωγή | 318-320

Νεκτάριος Κορρές

ΠερίληψηMore

Η βασική άρθρωση του αντίχειρα είναι μία από τις συχνότερα προσβαλλόμενες αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος. Σε αρκετές περιπτώσεις οι προσβαλλόμενοι ασθενείς είναι ιδιαίτερα συμπτωματικοί σε βαθμό που να δυσχεραίνονται οι καθημερινές τους
δραστηριότητες. Αυτή η ανασκόπηση επικεντρώνεται, με προσωπικές περιπτώσεις, στη διάγνωση της βασικής αρθρίτιδας του αντίχειρα και στη χειρουργική θεραπεία με έμφαση στις τεχνικές των αρθροπλαστικών.

Λέξεις κλειδιά: Βασική άρθρωση του αντίχειρα, αρθροπλαστική, οστεοαρθρίτιδα, αρθρόδεση

Ειδικό Άρθρο

Μαιευτική και Γυναικολογική φροντίδα των Roma Ελληνίδων | 321-325

Μάρθα Μωραΐτου

ΠερίληψηMore

Η περιορισμένη έρευνα που αφορά στους Έλληνες Τσιγγάνους δίνει κάποιες πληροφορίες για την υγεία τους και εν μέρει περιγράφει τα μαιευτικά και γυνοικολογικά προβλήματα των γυναικών τους. Οι Τσιγγάνες γεννούν από πολύ νέες πολλά παιδιά, οι περισσότερες δεν παρακολουθούνται ή παρακολου- θούνται ελάχιστα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης τους και κάποιες γεννούν στους καταυλισμούς. Γνωρίζουν ελάχιστα για τον οικογενειακό προγραμματισμό και τα στοιχειώδη για την πρόληψη του καρκίνου το μαστού και των γυναικολογικών καρκίνων, και όπως είναι αναμενόμενο δεν κάνουν προληπτικές εξετάσεις.

Λέξεις κλειδιά: Τσιγγάνες/Roma, εγκυμοσύνη, πρόληψη, ρατσισμός

Αζερμπαϊτζάν: Η Ανθρωπιστική Δράση, η Φυματίωση και η Νοσηλευτική Παρέμβαση | 236-330

Κατερίνα Ζώτου

ΠερίληψηMore

Η νοσηλευτική δεν αποτελεί απλά μια επιστήμη, είναι στενά συνδεδεμένη και με την έννοια του ανθρωπισμού. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η εμπειρία της νοσηλευτικής συμμετοχής σε μια ανθρωπιστική αποστολή στο Αζερμπαϊτζάν. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται τόσο από την καθαρά επιστημονική του σκοπιά, όσο και από την ανθρώπινη διάστασή του. Σκοπός της αποστολής ήταν η θεραπευτική αντιμετώπιση της φυματίωσης (ΤΒ) στην ορεινή περιοχή του Καυκάσου και η μείωση της επίπτωσής της νόσου στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής. Μερικά από τα μέσα της ανθρωπιστικής παρέμβασης ήταν η εφαρμογή του πρωτοκόλλου DOTS για τη θεραπεία της ΤΒ, η αγωγή υγείας, η κτιριακή υποστήριξη των υγειονομικών δομών στην περιοχή κ.ά.

Λέξεις κλειδιά: Αζερμπαϊτζάν, ανθρωπιστική αποστολή, φυματίωση, DOTS

Η Πειθαρχική Ευθύνη των Γιατρών του Ε.Σ.Υ. και των Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών | 331-338

Ιωάννα Γιαρένη

ΠερίληψηMore

Το άρθρο αναφέρεται στην πειθαρχική ευθύνη ίων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθώς και των νοσηλευτών - νοσηλευτριών. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι πειθαρχικές ποινές, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Το άρθρο καταλήγει στο ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν αρκεί μόνο να υφίσταται αλλά και να εφαρμόζεται αυστηρά από τους δικαστικούς λειτουργούς, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατό τα κρούσματα διαφθοράς στη σύγχρονη κοινωνία και ιδιαίτερα σε τομείς του δημόσιου βίου.

Λέξεις κλειδιά: Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιατροί, νοσηλευτές, πειθαρχική ευθύνη, πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχικές ποινές

Έρευνα

Χαρακτηριστικά της Παρακολούθησης Τηλεόρασης από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας στην Ελλάδα | 339-348

Τριανταφυλλιά Νατσιοπούλου , Χρυσούλα Μελισσά-Χαλικιοπούλου

ΠερίληψηMore

Οι έρευνες έχουν μελετήσει τις πολλαπλές επιδράσεις της τηλεόρασης (TV) στα παιδιά. Η παρούσα μελέτη διερευνά τα χαρακτηριστικά της παρακολούθησης TV από παιδιά της προσχολικής ηλικίας, καθώς και αν αυτά σχετίζονται με δημογραφικούς παράγοντες. Η έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που είχε 23 ερωτήσεις κλειστού τύπου, στις οποίες απάντησαν γονείς που τα παιδιά τους φοιτούσαν σε παιδικούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 71,8% των παιδιών επηρεάζεται σε πολλούς τομείς της ζωής του από την TV και ιδιαίτερα τα αγόρια (ρ<0,01). Στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση παρατηρήθηκε ανάμεσα στην παρέμβαση των γονέων, με συζήτηση ή επίβλεψη των όσων βλέπει το παιδί, και α) την περιοχή διαμονής της οικογένειας (ρ<0,05), β) το κοινωνι- κο-οικονομικό επίπεδο (ρ<0,01) με βάση γ) το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας (ρ<0,01). Τα νήπια παρακολουθούν κυρίως παιδικές εκπομπές (μέχρι 2 ώρες την ημέρα), αλλά οι γονείς στις αγροτικές περιοχές, με κατώτερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και μόρφωση, περνούν λιγότερη ώρα συζητώντας μαζί τους για ό,τι έχουν δει, οπότε τα παιδιά αξιοποιούν λιγότερο τα θετικά στοιχεία ενός προγράμματος.

Λέξεις κλειδιά: παιδιά προσχολικής ηλικίας, χαρακτηριστικά παρακολούθησης TV

Ενημέρωση Ασθενών με Μόνιμο Βηματοδότη Καρδιάς | 349-354

Μαρία Πολυκανδριώτη , Άγγελος Τσαλκάνης , Αικατερίνη Μαρβάκη , Δ. Λάμπρου , Α. Κουρτελέση , Μαρία Αβραμίκα , Γεωργία Καρκούλη

ΠερίληψηMore

Ο βηματοδότης αποτελεί ηλεκτρονική συσκευή υψηλής τεχνολογίας, η οποία εμφυτευόμενη ή μη στο σώμα του αρρώστου υποκαθιστά με επιτυχία το έργο του φυσιολογικού καρδιακού βηματοδότη, δηλαδή του φλεβόκομβου, όταν αυτός αδυνατεί, πρόσκαιρα ή μόνιμα να λειτουργήσει με επιτυχία. Η χρησιμοποίηση του βοήθησε σημαντικά στη θεραπεία των ασθενών με προβλήματα καρδιακού ρυθμού.
ΣΚΟΠΟΣ της παρούσης έρευνας ήταν να καταγραφεί η συχνότητα εμφάνισης των σχετιζόμενων με την πάθηση συμπτωμάτων, των μετεγχειρητικών επιπλοκών, καθώς και των δραστηριοτήτων που πρέπει να αποφεύγονται και να εκτιμηθεί ο βαθμός ενημέρωσης των ατόμων μετά την εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη για την καλή λειτουργία του.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλε- σαν 68 ασθενείς, στους οποίους είχε τοποθετηθεί μόνιμος καρδιακός βηματοδότης και νοσηλεύονταν σε γενικό νοσοκομείο της Αθήνας και του Πειραιά. Η συλλογή των στοιχείων προέκυ- ψε κατόπιν συμπλήρωσης ανώνυμου ερωτηματολογίου με προσωπική συνέντευξη των ατόμων από τον ερευνητή. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα 68 άτομα με εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη που μελετήθηκαν σε ποσοστό 55,9% ήταν άνδρες και 44,1% γυναίκες. Ως προς την επαγγελματική κατάσταση, οι συνταξιούχοι αποτελούσαν το μεγαλύτερο πληθυσμό της μελέτης σε ποσοστό 63,2%, ενώ ως προς το μορφωτικό επίπεδο οι απόφοιτοι δημοτικού ανέρχονταν σε ποσοστό το 42,6%. Μετά την εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη, κανένα σύμπτωμα δεν εμφανίστηκε σε ποσοστό 27,9%, ενώ η ζάλη αποτέλεσε το σύμπτωμα με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σε ποσοστό 16,2%. Οσον αφορά τις επιπλοκές, το 61,8% δεν παρουσίασε καμία επιπλοκή, ενώ η απομάκρυνση ηλεκτροδίου από τη σωστή θέση ήταν η συχνότερη με ποσοστό εμφάνισης 33,3%. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Νοσηλευτική προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης ενημέρωση και διδασκαλία των ασθενών με μόνιμο βηματοδότη και οι ανάλογες νοσηλευτικές παρεμβάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του ασθενούς με το νέο τρόπο ζωής και να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας.

Λέξεις κλειδιά: μόνιμος βηματοδότης καρδιάς, επιπλοκές, συμπτώματα, ενημέρωση ασθενή

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.