Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μαιευτική και Γυναικολογική φροντίδα των Roma Ελληνίδων

Μάρθα Μωραΐτου

Περίληψη

Η περιορισμένη έρευνα που αφορά στους Έλληνες Τσιγγάνους δίνει κάποιες πληροφορίες για την υγεία τους και εν μέρει περιγράφει τα μαιευτικά και γυνοικολογικά προβλήματα των γυναικών τους. Οι Τσιγγάνες γεννούν από πολύ νέες πολλά παιδιά, οι περισσότερες δεν παρακολουθούνται ή παρακολου- θούνται ελάχιστα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης τους και κάποιες γεννούν στους καταυλισμούς. Γνωρίζουν ελάχιστα για τον οικογενειακό προγραμματισμό και τα στοιχειώδη για την πρόληψη του καρκίνου το μαστού και των γυναικολογικών καρκίνων, και όπως είναι αναμενόμενο δεν κάνουν προληπτικές εξετάσεις.

Λέξεις κλειδιά: Τσιγγάνες/Roma, εγκυμοσύνη, πρόληψη, ρατσισμός

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.