Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αζερμπαϊτζάν: Η Ανθρωπιστική Δράση, η Φυματίωση και η Νοσηλευτική Παρέμβαση

Κατερίνα Ζώτου

Περίληψη

Η νοσηλευτική δεν αποτελεί απλά μια επιστήμη, είναι στενά συνδεδεμένη και με την έννοια του ανθρωπισμού. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η εμπειρία της νοσηλευτικής συμμετοχής σε μια ανθρωπιστική αποστολή στο Αζερμπαϊτζάν. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται τόσο από την καθαρά επιστημονική του σκοπιά, όσο και από την ανθρώπινη διάστασή του. Σκοπός της αποστολής ήταν η θεραπευτική αντιμετώπιση της φυματίωσης (ΤΒ) στην ορεινή περιοχή του Καυκάσου και η μείωση της επίπτωσής της νόσου στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής. Μερικά από τα μέσα της ανθρωπιστικής παρέμβασης ήταν η εφαρμογή του πρωτοκόλλου DOTS για τη θεραπεία της ΤΒ, η αγωγή υγείας, η κτιριακή υποστήριξη των υγειονομικών δομών στην περιοχή κ.ά.

Λέξεις κλειδιά: Αζερμπαϊτζάν, ανθρωπιστική αποστολή, φυματίωση, DOTS

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.