Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η Πειθαρχική Ευθύνη των Γιατρών του Ε.Σ.Υ. και των Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών

Ιωάννα Γιαρένη

Περίληψη

Το άρθρο αναφέρεται στην πειθαρχική ευθύνη ίων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθώς και των νοσηλευτών - νοσηλευτριών. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι πειθαρχικές ποινές, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Το άρθρο καταλήγει στο ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν αρκεί μόνο να υφίσταται αλλά και να εφαρμόζεται αυστηρά από τους δικαστικούς λειτουργούς, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατό τα κρούσματα διαφθοράς στη σύγχρονη κοινωνία και ιδιαίτερα σε τομείς του δημόσιου βίου.

Λέξεις κλειδιά: Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιατροί, νοσηλευτές, πειθαρχική ευθύνη, πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχικές ποινές

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.