Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι Επιδράσεις του Υποβαθμισμένου Περιβάλλοντος στην Υγεία των Φτωχών Παιδιών

Χρυσούλα Μελισσά-Χαλικιοπούλου

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό θα διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά ενός υποβαθμισμένου κοινωνικό- οικονομικά περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν παράγοντες κινδύνου
Για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Οι πηγές στρες αυτού του περιβάλλοντος (π.χ. ηχορύπανση, φτωχή ποιότητα αέρα και νερού, εγκληματικότητα κ.λπ) επηρεάζουν αρνητικά τόσο τη βιοσωματική, όσο και την ψυχική υγεία των παιδιών που ζουν εκεί. Τα παιδιά αυτά δεν είναι μόνο εκτεθειμένα σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. ζουν κοντά σε χωματερές ή σε τοξικά απόβλητα) αλλά και σε κοινωνικές ανισότητες που σχετίζονται με την υγεία τους (π.χ. δεν έχουν προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας). Η πολυπλοκότητα όμως του περιβαλλοντικού αυτού στρες σχετίζεται άμεσα με την παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Λέξεις κλειδιά: υποβαθμισμένο περιβάλλον, παιδί και φτώχεια, παιδική νοσηρότητα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.