Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαθλαστική Χειρουργική με Excimer Λέιζερ-La sik

Παναγιώτης Δρακόπουλος , Αθηνά Πλακίτση

Περίληψη

Η LASIK (laser in situ keratomileusis) είναι μια από τις mo δημοφιλείς διαθλαστικές επεμβάσεις. Είναι ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική. Για τη διαδικασία του LASIK χρησιμοποιείται το εργαλείο του μικροκερατόμου και το excimer λέιζερ. Η μέθοδος του LASIK διορθώνει μεγάλο εύρος διαθλαστικών ανωμαλιών, έχει γρήγορη αποκατάσταση όρασης, ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και γρήγορη αποθεραπεία. Οι επιπλοκές είναι περιορισμένες και η αντιμετώπισή τους είναι σαφέστατα καθορισμένη.

Λέξεις κλειδιά: κερατοειδής, excimer λέιζερ, διαθλαστική χειρουργική

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.