Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Δευτεροπαθής Αμηνόρροια στην Ομόζυγη β-Θαλασσαιμία. Ένα Αυξανόμενο Πρόβλημα

Μαρίτσα Γουρνή

Περίληψη

Οι ασθενείς με ομόζυγη β-θαλασσαιμία εμφανίζουν επιπλοκές σε πολλά ζωτικά όργανα. Η αύξηση ίου προσδόκιμου επιβίωσης αυτών των ασθενών έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολλά από αυτά τα προβλήματα τα οποία πριν από το 1980 δεν ήταν υπαρκτά. Η συχνότερα εμφανιζόμενη επιπλοκή είναι του υπογοναδοτροπικού υπογοναδισμού και mo συγκεκριμένα της δευτεροπαθούς αμηνόρροιας. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται παλαιότε- ρες και νεότερες απόψεις σχετικά με την παθοφυσιο- λογία της δευτεροπαθούς αμηνόρροιας, η γνώση των οποίων συμβάλλει στην έγκαιρη και mo ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της δευτεροπαθούς αμηνόρροιας, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρονικού διαστήματος εμφάνισης των καταμήνιων κύκλων των γυναικών με ομόζυγη β-θαλασσαιμία στην παραγωγική ηλικία.

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροπαθής αμηνόρροια, β-θαλασσσαιμία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.