Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η Λήψη του Ιστορικού στην Ολιστική Φροντίδα Υγείας

Τάσος Βαρθολομαίος

Περίληψη

Είναι φανερή η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης στη Φροντίδα Υγείας ενός τύπου ιστορικού, που να εξυπηρετεί την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ασθενούς και την πρόληψη των παθήσεων. Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί το ιστορικό ομοιοπαθη- τικού τύπου, καθώς προσεγγίζει όλες τις λεπτές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης στο φυσικό και ψυχοδια- νοητικό επίπεδο. Δίνεται ένα περίγραμμα του τρόπου λήψης και ανάλυσης του σύγχρονου αυτού ιστορικού, με την ειδική ορολογία και αξιολόγηση των συμπτωμάτων. Επίσης, σκιαγραφείται το πλαίσιο ένταξης αυτού του τύπου ιστορικού στο έργο των Επαγγελμάτων Υγείας, ιδιαίτερα των νοσηλευτριών/τών στα σύγχρονα Εθνικά Συστήματα Υγείας

Λέξεις κλειδιά: ιστορικό, φροντίδα υγείας, ομοιοπαθητική νοσηλευτική

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.