Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η Σημασία της Δραστηριότητας στο Χρόνιο Πόνο: Εργοθεραπευτική Προσέγγιση

Ιωάννα Τζονιχάκη

Περίληψη

Ο χρόνιος πόνος είναι μια κατάσταση που οι διαστάσεις της καλύπτουν την παθοφυσιολογία, την ψυχολογία, τον συναισθηματικό και εμπειρικό κόσμο. Στη διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης αυτού του πολυδιάστατου φαινόμενου σημαντική θέση έχει και η Εργοθεραπεία. Στόχος της Εργοθεραπείας είναι να μπορεί το άτομο να εκτελεί επαρκώς τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ένδυση, σίτιση, μετακίνηση, προσωπική υγιεινή), τις επαγγελματικές-παραγωγι- κές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (hobbies, αθλήματα, χαλάρωση). Η χρήση της σκόπιμης-στοχοκατευθυνόμενης δραστηριότητας μπορεί να μειώσει τον πόνο και το αίσθημα ανικανότητας του ατόμου και να ευοδώσει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς ζωής συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα ζωής του ατόμου με χρόνιο πόνο.

Λέξεις κλειδιά: Εργοθεραπεία, χρόνιος πόνος, σκόπιμη δραστηριότητα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.