Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η Νομική Προστασία του Ανηλίκου από τις Τηλεοπτικές Εκπομπές

Φιλομήλα Ομπέση

Περίληψη

Η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι προστατεύουν τους ανηλίκους τόσο από την έκθεσή τους στα τηλεοπτικά μέσα, όσο και από την επίδραση των τηλεοπτικών διαφημίσεων σε αυτούς. Η δημοσίευση που ακολουθεί αναφέ- ρεται στην ανάλυση και κριτική αποτίμηση αυτού του νομοθετικού πλέγματος.

Λέξεις κλειδιά: Ανήλικος, προστασία ανηλίκου, τηλεόραση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.