Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι Μαρτυρίες του Κωνσταντίνου Μέρμηγκα

Ελένη Αλεξανδρή , Σταμάτιος Ευάγγελος Αυρηλιώνης

Περίληψη

Ιστορική διαδρομή απο την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα με αντικείμενο την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τους ιατρούς, την εξάσκηση της ιατρικής και τις δυσκολίες που υπήρχαν απο το πλήθος των πρακτικών αδαών, που ασχολούνταν με τη θεραπεία κάθε νόσου. Γίνεται εκτενής αναφορά στη γιγαντιαία προσπάθεια της πολιτείας να προστατεύσει τους πολίτες με μια σειρά νόμων και διαταγμάτων. Γίνεται προσπάθεια ιστορικής,φιλοσοφικής και κοινωνιολογικής προσέγγισης του θέματος.

Λέξεις κλειδιά: Ιατρική, Δέκατος ένατος αιώνας, Ιατρός, Θεραπευτές, Υγεία, Προεδρικό διάταγμα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.