Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Πρόληψη Λοιμώξεων από Ενδαγγειακούς Καθετήρες

Ελένη Αποστολοπούλου

Περίληψη

Το άρθρο αυτό αφορά στις οδηγίες, που ισχύουν για τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν καθετήρες και για το προσωπικό, που είναι υπεύθυνο για την επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων στους χώρους υγείας. Περιοχές στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού φροντίδας υγείας, το οποίο εισάγει και διατηρεί τους καθετήρες χάρη στις τεχνικές φροντίδας των καθετήρων.

Λέξεις κλειδιά: Λοιμώξεις, ενδαγγειακοί καθετήρες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.