Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αρωματοθεραπεία. Η θεραπευτική δύναμη των αισθήσεων

Μ. Τσόμπανου , Κωνσταντίνος Πέτσιος

Περίληψη

Ο όρος «συμπληρωματική» αναφέρεται σε θεραπείες ή παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε συνδυασμό με την παραδοσιακή ιατρική ενώ «εναλλακτική» είναι η θεραπεία που χρησιμοποιείται μόνη της στη θέση της συμβατικής δυτικής ιατρικής.3 Η αρωματοθεραπεία είναι μια πανάρχαια μέθοδος συμπληρωματικής θεραπείας και περιποίησης του ανθρώπινου σώματος, που αξιοποιεί τις παροχές της φύσης, αφού στηρίζεται στις ευεργετικές ιδιότητες των φυτικών και των αιθέριων ελαίων. Χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές σε συνδυασμό με μασάζ και άλλες θεραπευτικές τεχνικές, ενώ τα αιθέρια έλαια προέρχονται από την κατάλληλη επεξεργασία διαφόρων μερών των φυτών. Έχει μελετηθεί η χρήση της σε: δερματοπάθειες, λοιμώξεις, αρθροπάθειες, ψυχολογικές διαταραχές, στο άσθμα, στον καρκίνο, στο άγχος, στην κατάθλιψη κ.ά. £ίναι σαφές από τα παραπάνω ότι η νοσηλευτική και οι συμπληρωματικές ή εναλλακτικές θεραπείες μοιράζονται μια κοινή οπτική, αυτή της ολιστικής φροντίδας του ασθενή, τον υποστηρικτικό ρόλο του θεραπευτή, τον ενεργητικό ρόλο του ασθενή και την έμφασή του στην προαγωγή της υγείας. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η παροχή βασικών γνώσεων σχετικά με τις τεχνικές και τις χρήσεις της αρωματοθεραπείας και πως αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την καθημερινή νοσηλευτική πρακτική.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματοθεραπεία, αιθέρια έλαια, συμπληρωματικές θεραπείες, εναλλακτικές θεραπείες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.