Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η λειτουργική διασύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα

Ελένη Λαχανά , Ζωή Ρούπα

Περίληψη

Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον υγειονομικό τομέα, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος υγείας. Τόσο η διοίκηση, όσο και η λειτουργική διασύνδεση του προσωπικού ενός νοσοκομείου, αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητάς του. Η αποτελεσματική επικοινωνία σε όλες τις μορφές της και τα επίπεδα των επαγγελματιών υγείας είναι ένας απ’ τους κυριότερους παράγοντες επιτυχημένης λειτουργίας ενός νοσοκομείου για την επίτευξη των κοινών σκοπών και στόχων του. Κάθε νοσοκομείο θεωρητικά διαθέτει στελέχη που εμπλέκονται στη λειτουργία της διοίκησης και αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους όλων των υπηρεσιών και τμημάτων του νοσοκομείου για ένα ενιαίο και συντονισμένο σύνολο μέσα από τα κανάλια της επικοινωνίας, του συντονισμού και της συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού. Όταν όμως η λειτουργική διασύνδεση είναι χαλαρή τόσο στις υπηρεσίες και στα τμήματα, όσο και μεταξύ των στελεχών του, βλέπουμε καθημερινά προβλήματα, συγκρούσεις, προστριβές, ανταγωνισμούς και γενικά ένα ανθρώπινο δυναμικό που δεν συνεργάζεται για την επίτευξη των κοινών στόχων του νοσοκομείου. Οι κύριες αιτίες είναι: η απουσία του προγραμματισμού ως διαδικασία της διοίκησης, το φαινόμενο του«φιλτραρίσματος» των πληροφοριών στην προς τα πάνω επικοινωνία, ο αυτοσχεδιασμός στις ρυθμιστικές παρεμβάσεις της διοίκησης και της διεύθυνσης του νοσοκομείου και η λειτουργική αντιπαλότητα των διαφόρων κατηγοριών και ομάδων προσωπικού. Μια αποτελεσματικότερη διοίκηση, που θα αναγνώριζε τη χρησιμότητα του προγραμματισμού, της επικοινωνίας και του σωστού συντονισμού, αλλά θα μπορούσε παράλληλα και να τις εφαρμόσει, είναι σήμερα η λύση στα πολλά και πολύπλοκα προβλήματα του υγειονομικού συστήματος.

Λέξεις κλειδιά: Νοσοκομείο, ανθρώπινο δυναμικό, επικοινωνία, διοίκηση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.