Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η συχνότητα της κατάθλιψης κατά την κύηση και τη λοχεία

Μάρθα Μωραΐτου , Αναστάσιος Σταλίκας

Περίληψη

Η κατάθλιψη είναι μια συχνή ψυχική διαταραχή με σοβαρές επιπτώσεις στην οικογένεια και στην κοινωνία. Οι γυναίκες παρουσιάζουν συχνότερα κατα- θλιπτικά συμπτώματα από τους άνδρες, ιδιαίτερα κατά την αναπαραγωγική περίοδο της ζωής τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα ποσοστά εκδήλωσης της διαταραχής κυμαίνονται από 4-49% κατά την κύηση και από 10-53% κατά τη λοχεία.

Λέξεις κλειδιά: Μητρότητα, κατάθλιψη, εγκυμοσύνη, λοχεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.