Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 3, Αρ. 2 (2004): Απρίλιος - Ιούνιος 2004

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 3, Αρ. 2 (2004): Απρίλιος - Ιούνιος 2004

Ανασκόπηση

Νέες μορφές μητρότητας | 61-65

Ιωάννα Γιαρένη

ΠερίληψηMore

Στο παρόν άρθρο εξετάζονται οι νέες μορφές μητρότητας, όπως προκύπτουν από το Ν. 3089/2002 με τίτλο «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», η ψήφιση του οποίου αποτελούσε αναγκαιότητα για την ελληνική έννομη τάξη λόγω της εξέλιξης των σύγχρονων μεθόδων ιατρικής υποστήριξης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι όροι επιτρεπτού της τεχνητής γονιμοποίησης, όπως αναφέρονται πια στον ισχύοντα αστικό κώδικα, ο νέος θεσμός της μεταθανάτιας (post mortem) τεχνητής γονιμοποίησης, ο επίσης νέος θεσμός της υποκατάστατης ή παρένθετης μητρότητας (δανεισμός μήτρας), η κατοχύρωση της ανωνυμίας των τρίτων προσώπων-δοτών γενετικού υλικού και, τέλος, η εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο του ένδικου βοηθήματος της προσβολής της μητρότητας. £πίσης, επιχει- ρούνται παράλληλες αναφορές στις επικρίσεις που δέχθηκε ο νόμος αυτός και στη διχογνωμία μεταξύ των νομικών, η οποία προκλήθηκε από την έναρξη της ισχύος του. Τέλος, θα προβληματιστούμε με τα ανυπέρβλητα ίσως εμπόδια που ενδέχεται να προκαλέσει στο μέλλον η εφαρμογή του εν λόγω νόμο.

Λέξεις κλειδιά: Υποκατάστατη μητρότητα, ιατρική υποστήριξη, τεχνητή γονιμοποίηση

Η συχνότητα της κατάθλιψης κατά την κύηση και τη λοχεία | 67-70

Μάρθα Μωραΐτου , Αναστάσιος Σταλίκας

ΠερίληψηMore

Η κατάθλιψη είναι μια συχνή ψυχική διαταραχή με σοβαρές επιπτώσεις στην οικογένεια και στην κοινωνία. Οι γυναίκες παρουσιάζουν συχνότερα κατα- θλιπτικά συμπτώματα από τους άνδρες, ιδιαίτερα κατά την αναπαραγωγική περίοδο της ζωής τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα ποσοστά εκδήλωσης της διαταραχής κυμαίνονται από 4-49% κατά την κύηση και από 10-53% κατά τη λοχεία.

Λέξεις κλειδιά: Μητρότητα, κατάθλιψη, εγκυμοσύνη, λοχεία

Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και η αντίμετωπισή του από την άποψη της κοσμητολογίας-αισθητικής | 71-75

Ευαγγελία Πρωτόπαπα , Φωτεινή Χαριζάνη

ΠερίληψηMore

Η εργασία αναφερεται στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών, στην παθοφυσιολογία του και στην θεραπευτική αντιμετώπισή του. Αναφερεται εκτε- νώς η φαρμακευτική θεραπεία με ουσίες που δρουν σε διάφορα επίπεδα όπως στην αναστολή της έκκρισης των εμπλεκόμενων ορμονών από την υπόφυση ή τα επινεφρίδια, καθώς και στην παρεμπόδιση της δράσης αντίστοιχων ορμονοϋπο- δοχέων. €κτός της φαρμακευτικής αγωγής αντιμετωπίζεται η υπερτρίχωση ή ο δασυτριχιομός με μεθόδους μόνιμης αποτρίχωσης όπως με την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, με χρήση πρωτεολυτικών ένζυμων και με Laser, για τις οποίες γίνεται εκτενής αναφορά.

Λέξεις κλειδιά: Ακμή, δασυτριχιομός, παχυσαρκία, θερμόλυση, ηλεκτρόλυση, ένζυμα, Laser

Επείγοντα νευρολογικά θέματα | 76-80

Αντώνιος Ταβερναράκης , Γεώργιος Δημογέροντας

ΠερίληψηMore

Τα επείγοντα νευρολογικά περιστατικά αποτελούν περίπου το 5% του συνόλου των επειγόντων περιστατικών ενός μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια μιας 24ωρης γενικής εφημερίας σε ένα τέτοιο νοσοκομείο εξετάζονται 60-90 νευρολογικά περιστατικά εκ των οποίων τα 15-20 χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και νοσηλείας. Παρουσιάζονται εν συντομία τα κυριότερα επείγοντα νευρολογικά προβλήματα όπως είναι το κώμα, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η επιληψία, η πολυριζονευροπάθεια τύπου Guillain-Barre, η μυασθένεια και η μηνιγγίτιδα, καθώς και η άμεση αντιμετώπισή τους στο χώρο του Τ£Π από το νοσηλευτικό προσωπικό.

Λέξεις κλειδιά: Κώμα, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, επιληψία, σύνδρομο Guillain-Barre, μυασθένεια, μηνιγγίτιδα

Αντιμετώπιση της ναυτίας, του εμέτου και της αναγούλας στην ανακουφιστική φροντίδα | 81-92

Θεοδούλα Αδαμακίδου , Ελένη Θεοδοσοπούλου

ΠερίληψηMore

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τους αρρώστους με προχωρημένη νόσο με ή χωρίς κακοήθεια και εστιάζεται κυρίως στην ανακούφιση ή στη μείωση των συμπτωμάτων της νόσου και της θεραπείας που λαμβάνουν. Οι ασθενείς με προχωρημένη νεοπάασματική νόσο συχνά βιώνουν την αναγούλα, τη ναυτία και τον έμετο ως αποτέλεσμα της νεοπλασματικής νόσου και της θεραπευτικής ή ανακουφιστικής φροντίδας. Η ανακουφιστική φροντίδα υιοθετεί μια σφαιρική και ολιστική προσέγγιση των ασθενών. Η προετοιμασία τους πριν τη χημειοθεραπεία και η εκπαίδευσή τους είναι μείζονος σημασίας για την πάρε- μπόδιση της οξείας, αλλά και της καθυστερημένης εμφάνισης των συμπτωμάτων της ναυτίας, του εμέτου και της αναγούλας, καθώς επίσης και άλλων πρόδρομων συμπτωμάτων. Παρόλα αυτά η προσεκτική αξιολόγηση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη χημειοθεραπεία είναι απαραίτητη. Οι στρατηγικές για την πρόληψη της πρόδρομης ναυτίας, για παράδειγμα, διαφέρουν σημαντικά από εκείνες που σκοπό έχουν να μειώσουν τη συχνότητα των εμέτων. Η θεραπεία για τη νεο- πλασματική νόσο και των φαινομένων ναυτίας, εμέτων, αναγούλας πρέπει να συσχετίζει φαρμακολογικές και μη φαρμακολογικές προσεγγίσεις, ώστε ανάλογα με την περίπτωση, να έχει κύριο στόχο την προαγωγή ή/και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των αρρώστων.

Λέξεις κλειδιά: Ναυτία, έμετος, αναγούλα, ανακουφιστική φροντίδα, φαρμακευτική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες

Η ανάγκη διεπιστημονικής συνεργασίας για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου συστήματος υγείας | 93-98

Γεώργιος Χατζηπουλίδης

ΠερίληψηMore

(δεν υπάρχει)

Λέξεις κλειδιά: Υγεία, διεπιστημονική συνεργασία, στρατηγική

Έρευνα

Θεραπεία με ορθοπεδικό κηδεμόνα και stress. Η αντίληψη του stress σε εφήβους που ακολουθούν θεραπεία σκολίωσης με ορθοπεδικό κηδεμόνα τύπου Boston | 99-102

Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια , Αλεξάνδρα Δημητριάδου-Παντέκα , Ευαγγελία Κοτρώτσιου , Γ. Παντελεάκης , Δημήτριος Μάρας , Μάρκος Σγάντζος

ΠερίληψηMore

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση της θεραπείας με ορθοπεδικό κηδεμόνα τύπου Boston στην αντίληψη του stress, σε έφηβους με σκολίωση που ζουν στην Αθήνα και ακολουθούν μια τέτοιου είδους θεραπεία. Υλικό-Μέθοδος €κατόν πενήντα έφηβοι με σκολίωση ηλικίας 12-18 ετών, οι οποίοι παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά ιατρεία της 5ης Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΚΑΤ των Αθηνών και μια ομάδα ελέγχου 150 μαθητών ηλικίας 12-18 ετών συμμετείχαν σε μια έρευνα προ- κειμένου να εξεταστεί η επίδραση της θεραπείας με ορθοπεδικό κηδεμόνα τύπου Boston στην αντίληψη των εφήβων για το stress. Όργανο συλλογής στοιχείων απετέλεσε ένα ερωτηματολόγιο που το πρώτο του μέρος περιλάμβανε γενικές ερωτήσεις για δημογραφικά στοιχεία, τη νόσο και τη θεραπεία της και το δεύτερο μέρος του την κλίμακα Piers-Harris. Τα στοιχεία αναλύθηκαν με SPSS/PC+ software και για την ανάλυσή τους χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, Pearson correlation και το Mann-Whitney U test. Επίπεδο στατιστικής σημαντικό- τητας τέθηκε το Ρ=0,05. Αποτελέσματα Η ανάλυση των στοιχείων ανέδειξε ότι οι έφηβοι με σκολίωση που ακολουθούν θεραπεία με ορθοπεδικό κηδεμόνα τύπου Boston βιώνουν μεγαλύτερο stress (Ρ=0,0389) σε σύγκριση με τους έφηβους της ομάδας μαρτύρων. Συμπεράσματα Σε ποσοστό 5% οι έφηβοι με σκολίωση δήλωσαν ότι είχαν κάποιες ευκαιρίες να συζητήσουν τα προβλήματά τους με επαγγελματίες υγείας, ενώ το 90% του δείγματος εξέφρασε την επιθυμία να του δίνονται ευκαιρίες για συζήτηση προβλημάτων και ανησυχιών με επαγγελματίες υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Σκολίωση, Boston brace, αντίληψη, stress

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.