Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Επείγοντα νευρολογικά θέματα

Αντώνιος Ταβερναράκης , Γεώργιος Δημογέροντας

Περίληψη

Τα επείγοντα νευρολογικά περιστατικά αποτελούν περίπου το 5% του συνόλου των επειγόντων περιστατικών ενός μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια μιας 24ωρης γενικής εφημερίας σε ένα τέτοιο νοσοκομείο εξετάζονται 60-90 νευρολογικά περιστατικά εκ των οποίων τα 15-20 χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και νοσηλείας. Παρουσιάζονται εν συντομία τα κυριότερα επείγοντα νευρολογικά προβλήματα όπως είναι το κώμα, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η επιληψία, η πολυριζονευροπάθεια τύπου Guillain-Barre, η μυασθένεια και η μηνιγγίτιδα, καθώς και η άμεση αντιμετώπισή τους στο χώρο του Τ£Π από το νοσηλευτικό προσωπικό.

Λέξεις κλειδιά: Κώμα, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, επιληψία, σύνδρομο Guillain-Barre, μυασθένεια, μηνιγγίτιδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.