Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Θεραπεία με ορθοπεδικό κηδεμόνα και stress. Η αντίληψη του stress σε εφήβους που ακολουθούν θεραπεία σκολίωσης με ορθοπεδικό κηδεμόνα τύπου Boston

Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια , Αλεξάνδρα Δημητριάδου-Παντέκα , Ευαγγελία Κοτρώτσιου , Γ. Παντελεάκης , Δημήτριος Μάρας , Μάρκος Σγάντζος

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση της θεραπείας με ορθοπεδικό κηδεμόνα τύπου Boston στην αντίληψη του stress, σε έφηβους με σκολίωση που ζουν στην Αθήνα και ακολουθούν μια τέτοιου είδους θεραπεία. Υλικό-Μέθοδος €κατόν πενήντα έφηβοι με σκολίωση ηλικίας 12-18 ετών, οι οποίοι παρακολουθούνταν από τα εξωτερικά ιατρεία της 5ης Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΚΑΤ των Αθηνών και μια ομάδα ελέγχου 150 μαθητών ηλικίας 12-18 ετών συμμετείχαν σε μια έρευνα προ- κειμένου να εξεταστεί η επίδραση της θεραπείας με ορθοπεδικό κηδεμόνα τύπου Boston στην αντίληψη των εφήβων για το stress. Όργανο συλλογής στοιχείων απετέλεσε ένα ερωτηματολόγιο που το πρώτο του μέρος περιλάμβανε γενικές ερωτήσεις για δημογραφικά στοιχεία, τη νόσο και τη θεραπεία της και το δεύτερο μέρος του την κλίμακα Piers-Harris. Τα στοιχεία αναλύθηκαν με SPSS/PC+ software και για την ανάλυσή τους χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, Pearson correlation και το Mann-Whitney U test. Επίπεδο στατιστικής σημαντικό- τητας τέθηκε το Ρ=0,05. Αποτελέσματα Η ανάλυση των στοιχείων ανέδειξε ότι οι έφηβοι με σκολίωση που ακολουθούν θεραπεία με ορθοπεδικό κηδεμόνα τύπου Boston βιώνουν μεγαλύτερο stress (Ρ=0,0389) σε σύγκριση με τους έφηβους της ομάδας μαρτύρων. Συμπεράσματα Σε ποσοστό 5% οι έφηβοι με σκολίωση δήλωσαν ότι είχαν κάποιες ευκαιρίες να συζητήσουν τα προβλήματά τους με επαγγελματίες υγείας, ενώ το 90% του δείγματος εξέφρασε την επιθυμία να του δίνονται ευκαιρίες για συζήτηση προβλημάτων και ανησυχιών με επαγγελματίες υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Σκολίωση, Boston brace, αντίληψη, stress

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.