Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η σχέση της προεγχειρητικής ενημέρωσης με το μετεγχειρητικό πόνο. Θεωρητική προσέγγισ

Ευαγγελία Κοτρώτσιου , Εμμανουήλ Αργυρούδης

Περίληψη

Η σχέση μεταξύ της προεγχειρητικής προετοιμασίας και του μετεγχειρητικού πόνου μελετήθηκε και μελετάται από πολλούς ερευνητές. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση των μελετών που αφορούν την επίδραση που μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη και συστηματική νοσηλευτική προεγχειρητική ενημέρωση και προετοιμασία πάνω στο φαινόμενο του μετεγχειρητικού πόνου.

Λέξεις κλειδιά: Προεγχειρητική προετοιμασία, προεγχειρητική ενημέρωση, προεγχειρητική ανησυχία, μετεγχειρητικός πόνος

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.