Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 2, Αρ. 2 (2003): Απρίλιος - Ιούνιος 2003

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 2, Αρ. 2 (2003): Απρίλιος - Ιούνιος 2003

Ανασκόπηση

Προβλήματα χρονίως κατακεκλιμένων ασθενών | 81-85

Φωτούλα Μπαμπάτσικου , Ανδρέας Ελευθερίου

ΠερίληψηMore

Είναι ήδη γνωστό ότι οι ασθενείς που χρειάζεται να παραμείνουν κλινήρεις για μεγάλο χρονικό διάστημα παρουσιάζουν πολλά Βιολογικά και ψυχοκοι- νωνικά προβλήματα. Η θεραπευτική τους προσέγγιση παρουσιάζει μια σειρά από ιδιαιτερότητες, που κάνει την αποκατάστασή τους πιο δύσκολη. Απαιτούν μεγάλη φροντίδα προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η πάθησή τους αλλά και οι επιπλοκές από την κατάκλιση. Ο Νοσηλευτής και ο Φυσιοθεραπευτής μέσα στη διεπιστημονική ομάδα αποτελούν αυτοδύναμες επαγγελματικές μονάδες οι οποίες καλούνται να καλύψουν αυτά τα προβλήματα με τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Με τη χρήση της άσκησης προλαβαίνουν σ' ένα βαθμό τη ατροφία και την απώλεια της οστικής μάζας. Με ασκήσεις για την καρδιά και το αναπνευστικό βοηθάνε στην αποβολή των εκκρίσεων και αποτρέπουν την καρδιακή ανεπάρκεια. Με τη συχνή αλλαγή θέσεων εμποδίζουν τη δημιουργία κατακλίσεων.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτής, φυσιοθεραπευτής, διεπιστημονική ομάδα, ασθενής, κατάκλιση, αντιμετώπιση, εκπαίδευση του ασθενή

Η σχέση της προεγχειρητικής ενημέρωσης με το μετεγχειρητικό πόνο. Θεωρητική προσέγγισ | 86-88

Ευαγγελία Κοτρώτσιου , Εμμανουήλ Αργυρούδης

ΠερίληψηMore

Η σχέση μεταξύ της προεγχειρητικής προετοιμασίας και του μετεγχειρητικού πόνου μελετήθηκε και μελετάται από πολλούς ερευνητές. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση των μελετών που αφορούν την επίδραση που μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη και συστηματική νοσηλευτική προεγχειρητική ενημέρωση και προετοιμασία πάνω στο φαινόμενο του μετεγχειρητικού πόνου.

Λέξεις κλειδιά: Προεγχειρητική προετοιμασία, προεγχειρητική ενημέρωση, προεγχειρητική ανησυχία, μετεγχειρητικός πόνος

Εξελίξεις και προοπτικές για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο του | 89-93

Σταυρούλα Ανδρεά-Αποστολίδου

ΠερίληψηMore

Την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε ένα αυξημένο ενδιαφέρον από τους επιστήμονες υγείας για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο του μαστού. £ίναι γνωστό ότι τα προβλήματα από τη χημειοθεραπεία όπως η ναυτία, οι έμετοι, η υποβολή σε μαστεκτομή και η ακτινοβολία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Ο φόβος της αναπηρίας και της αλλαγής του σωματικού ειδώλου είναι υπαρκτός με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. Στόχος της θεραπευτικής ομάδας είναι η εκτίμηση της σοβαρότητας των προβλημάτων και η παροχή ποιοτικής φροντίδας σε όλα τα στάδια της νόσου: διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Η παροχή ποιοτικής φροντίδας απαιτεί ολιστική προσέγγιση της ασθενούς και της οικογένειάς της για την αντιμετώπιση των σωματικών, πνευματικών, ψυχικών και κοινωνικών αναγκών. Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο του μαστού αποτελεί πρόκληση για τους νοσηλευτές για περισσότερη έρευνα και επιβάλει την ολιστική ενασχόληση με την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: "Καρκίνος μαστού, νοσηλευτικά προβλήματα, ποιότητα ζωής, νεότερα δεδομένα"

Η οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα πλαίσια του γενικότερου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας μας. | 94-98

Γεώργιος Αναγνώστου , Χριστίνα Οικονομοπούλου

ΠερίληψηMore

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται καταρχήν μια ανάλυση της σχέσης των συστημάτων περίθαλψης, που συναντιόνται σε διάφορες χώρες με το γενικότερο κοινωνικό, οικονομικό αλλά και πολιτιστικό μοντέλο ανάπτυξης των χωρών αυτών, αντίστοιχα. Στη συνέχεια εξετάζεται το ελληνικό σύστημα περίθαλψης και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. £ιδικότερα εξετάζονται η διαχρονική εξέλιξή της, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, ενώ αναλύονται διεξοδικά τα κυριότερα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της. Γενική είναι η διαπίστωση ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη, όπως είναι δομημένη και λειτουργεί στη χώρα μας, περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και δεν εκπληρώνει το ρόλο της για συμβολή στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Τέλος, διατυπώνονται σκέψεις και προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της σημερινής κατάστασης. Κεντρική θέση στις προτάσεις αυτές, κατέχει η συγκρότηση δικτύων ολοκληρωμένης φροντίδας. Ετσι, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, θα μπορέσει να αποτελέσει θεμέλιο της νέας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, στον Ελληνα πολίτη.

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γενικός/οικογενειακός ιατρός, δίκτυα ολοκληρωμένης φροντίδας, αξιολόγηση, μοντέλο κοινωνι- κό-οιι<ονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης

Αδενοκαρκίνωμα και ενδοκρινείς όγκοι του λεπτού εντέρου | 99-104

Χαρούλα Καλέκου-Γρέκα

ΠερίληψηMore

Οι όγκοι του Λεπτού εντέρου είναι σπάνιοι αφενός και αφετέρου προκαλούν ακαθόριστα κοιλιακά συμπτώματα, έτσι ώστε η διάγνωσή τους καθυστερεί ή τίθεται τυχαία κατά τη χειρουργική επέμβαση για άλλα αίτια. Ωστόσο, με αυξημένη κλινική υποψία και ενημέρωση για τους παράγοντες που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη των ανωτέρω όγκων αναμένεται αύξηση στη συχνότητα ανίχνευσής των. Ιτο άρθρο αυτό επιχειρείται μια σύντομη ενημέρωση για την επιδημιολογία, τους ιστολογικούς τύπους, τις προδιαθεσικές νόσους ή πρόδρομες καταστάσεις και την πρόγνωση του αδενοκαρκινώματος, καθώς και των ενδοκρινών (ή νευροενδοκρινών) όγκων που αναπτύσσονται στο δωδεκαδάκτυλο, στη νήστιδα και στον ειλεό. Γίνεται αναφορά στα στοιχεία που υπάρχουν για τη σχέση μεταξύ αδενοκαρκινώματος του λεπτού εντέρου και οικογενούς πολυποδίασης, κληρονομικού μη-πολυποδιασικού καρκίνου του παχέος εντέρου, νόσου του Crohn, κοιλιοκάκης, συνδρόμου Peutz-jeghers, νεανικής πολυποδίασης, καθώς και σε στοιχεία ενδεικτικά της ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος σε προ- ϋπάρχον αδένωμα σύμφωνα με τη θεωρία της συνέχειας αδενώματος-καρκινώμα- τος. Σε ότι αφορά τους ενδοκρινείς όγκους του λεπτού εντέρου, η εκτίμηση της βιολογικής συμπεριφοράς των οποίων αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό πρόβλημα, δίνεται έμφαση σε κλινικοπαθολογοανατομικές παραμέτρους που έχουν σημασία για τον καθορισμό της πρόγνωσης.

Λέξεις κλειδιά: Λεπτό έντερο, αδενοκαρκίνωμα, ενδοκρινείς όγκοι, καρκινοειδή

Ειδικό Άρθρο

Εv αρχή ην ο φόβος; | 69-72

Ιωάννης Πανούσης

ΠερίληψηMore

Η κλωνοποίηση παραπέμπει σε δημιουργία «πιστών γενετικά αντιγράφων» με ειδικότερη αναφορά σε DNA και γονίδια, σε κύτταρα ή σε οργανισμούς. Αυτή η μίμηση της φύσης δημιουργεί μια σειρά ηθικών, νομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Λέξεις κλειδιά: Βιοηθική, Βιοδίκαιο, βιοεξουσίες

Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. Ανάπτυξη προτύπου (model) για την πρόληψη και αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων | 73-80

Ιωάννης Μπουρής

ΠερίληψηMore

Η προστασία της υγείας, της ασφάλειας των εργαζομένων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας αποτελούν στρατηγική επιδίωξη των φορέων λήψης αποφάσεων τόσο σε εθνικό ή εργασιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. Ιτο άρθρο αυτό, μέσα από συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων επι- χειρείται η παρουσίαση-πρόταση ενός ολοκληρωμένου προτύπου (model) αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων για την αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων. Η διαχρονική παρακολούθηση των εργατικών ατυχημάτων μέσω ποσοτικών δεικτών (όπως συχνότητας, Βαρύτητας, συμβάντων κ.ά.), καθώς και το πρότυπο (model) που προτείνουμε στοχεύουν μέσα από μια ολιστική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας (υγιεινής και ασφάλειας) στη Βελτίωση της ποιότητας εργασίας.

Λέξεις κλειδιά: Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, δείκτες εργατικών ατυχημάτων, ποσοτική ανάλυση εργατικών ατυχημάτων

Έρευνα

Ποιότητα ζωής πριν την εισαγωγή στη ΜΕΘ. Νοσοκομειακές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και νοσοκομειακή πνευμονία | 105-110

Ελένη Αποστολοπούλου , Αικατερίνη Γεωργούδη , Λεωνίδας Γρηγοράκος

ΠερίληψηMore

Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη σε Βαριά ασθενείς της ΜΕΘ. Σκοπός της μελέτης ήταν να αναλυθεί η ποιότητα ζωής των Βαριά ασθενών πριν την εισαγωγή τους στη Μ€Θ και η σχέση της με τη νοσοκομειακή πνευμονία, τη νοσοκομειακή Βακτηριαιμία και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Μέθοδος-Ασθενείς Η συλλογή των στοιχείων για την ποιότητα ζωής του κάθε ασθενή έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο περιλαμβάνει τρεις υποκλίμακες: την υποκλίμακα I, που αναφέρεται στις Βασικές φυσιολογικές δραστηριότητες, την υπο- κλίμακα II, που αναφέρεται στις καθημερινές δραστηριότητες και την υποκλίμακα III, που αναφέρεται στη συναισθηματική κατάσταση. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η ποιότητα ζωής πριν την εισαγωγή στη Μ£Θ ήταν 6,7±7,64 Βαθμούς. Το 29,3% των ασθενών είχαν φυσιολογική ποιότητα ζωής με 0 Βαθμούς, το 30,3% των ασθενών Βαθμολογήθηκε από 1-5 Βαθμούς, το 11,1% Βαθμολογήθηκε από 6-10 Βαθμούς, το 15,2% βαθμολογήθηκε από 11-15 Βαθμούς και το 14,1% βαθμολογήθηκε >15 βαθμούς. Η συνολική Βαθμολογία της ποιότητας ζωής πριν την εισαγωγή στη Μ£Θ συσχετίσθηκε με το APACHE II και τη νοσοκομειακή πνευμονία. £πίσης, η Βαθμολογία των καθημερινών δραστηριοτήτων (υποκλίμακα II) συσχετίσθηκε με τη νοσοκομειακή πνευμονία και η Βαθμολογία της συναισθηματικής κατάστασης (υποκλίμακα III) συσχετίσθηκε με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας ζωής και της Βακτηριαιμίας. Συμπεράσματα Συμπερασματικά, η ποιότητα ζωής των Βαριά ασθενών πριν την εισαγωγή τους στη Μ£Θ δεν είναι γενικά καλή, ενώ μια υψηλή αναλογία ασθενών έχει κακή ποιότητα ζωής πριν την εισαγωγή. Η ποιότητα ζωής πριν την εισαγωγή στη Μ£Θ συσχετίζεται (με το APACHE II), με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και τη νοσοκομειακή πνευμονία, αλλά δεν συσχετίζεται με τη Βακτηριαιμία. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες οι οποίες θα αναλύσουν την επιρροή της ποιότητας ζωής των Βαριά ασθενών πριν την εισαγωγή τους στη Μ£Θ στην εμφάνιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος και της νοσοκομειακής πνευμονίας.

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα ζωής, ΜΕΘ

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.