Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ποιότητα ζωής πριν την εισαγωγή στη ΜΕΘ. Νοσοκομειακές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και νοσοκομειακή πνευμονία

Ελένη Αποστολοπούλου , Αικατερίνη Γεωργούδη , Λεωνίδας Γρηγοράκος

Περίληψη

Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη σε Βαριά ασθενείς της ΜΕΘ. Σκοπός της μελέτης ήταν να αναλυθεί η ποιότητα ζωής των Βαριά ασθενών πριν την εισαγωγή τους στη Μ€Θ και η σχέση της με τη νοσοκομειακή πνευμονία, τη νοσοκομειακή Βακτηριαιμία και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Μέθοδος-Ασθενείς Η συλλογή των στοιχείων για την ποιότητα ζωής του κάθε ασθενή έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο περιλαμβάνει τρεις υποκλίμακες: την υποκλίμακα I, που αναφέρεται στις Βασικές φυσιολογικές δραστηριότητες, την υπο- κλίμακα II, που αναφέρεται στις καθημερινές δραστηριότητες και την υποκλίμακα III, που αναφέρεται στη συναισθηματική κατάσταση. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η ποιότητα ζωής πριν την εισαγωγή στη Μ£Θ ήταν 6,7±7,64 Βαθμούς. Το 29,3% των ασθενών είχαν φυσιολογική ποιότητα ζωής με 0 Βαθμούς, το 30,3% των ασθενών Βαθμολογήθηκε από 1-5 Βαθμούς, το 11,1% Βαθμολογήθηκε από 6-10 Βαθμούς, το 15,2% βαθμολογήθηκε από 11-15 Βαθμούς και το 14,1% βαθμολογήθηκε >15 βαθμούς. Η συνολική Βαθμολογία της ποιότητας ζωής πριν την εισαγωγή στη Μ£Θ συσχετίσθηκε με το APACHE II και τη νοσοκομειακή πνευμονία. £πίσης, η Βαθμολογία των καθημερινών δραστηριοτήτων (υποκλίμακα II) συσχετίσθηκε με τη νοσοκομειακή πνευμονία και η Βαθμολογία της συναισθηματικής κατάστασης (υποκλίμακα III) συσχετίσθηκε με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας ζωής και της Βακτηριαιμίας. Συμπεράσματα Συμπερασματικά, η ποιότητα ζωής των Βαριά ασθενών πριν την εισαγωγή τους στη Μ£Θ δεν είναι γενικά καλή, ενώ μια υψηλή αναλογία ασθενών έχει κακή ποιότητα ζωής πριν την εισαγωγή. Η ποιότητα ζωής πριν την εισαγωγή στη Μ£Θ συσχετίζεται (με το APACHE II), με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και τη νοσοκομειακή πνευμονία, αλλά δεν συσχετίζεται με τη Βακτηριαιμία. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες οι οποίες θα αναλύσουν την επιρροή της ποιότητας ζωής των Βαριά ασθενών πριν την εισαγωγή τους στη Μ£Θ στην εμφάνιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος και της νοσοκομειακής πνευμονίας.

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα ζωής, ΜΕΘ

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.