Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εv αρχή ην ο φόβος;

Ιωάννης Πανούσης

Περίληψη

Η κλωνοποίηση παραπέμπει σε δημιουργία «πιστών γενετικά αντιγράφων» με ειδικότερη αναφορά σε DNA και γονίδια, σε κύτταρα ή σε οργανισμούς. Αυτή η μίμηση της φύσης δημιουργεί μια σειρά ηθικών, νομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Λέξεις κλειδιά: Βιοηθική, Βιοδίκαιο, βιοεξουσίες

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2021 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.