Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαχείριση μολυσματικών απορριμμάτων στα νοσοκομεία.

Ελένη Αποστολοπούλου

Περίληψη

Τα νοσοκομειακά απορρίμματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα μολυσματικά και τα μη μολυσματικά. Τα μολυσματικά απορρίμματα περιλαμβάνουν ανθρώπινα, ζωικά ή βιολογικά απορρίμματα και μερικά αντικείμενα που μπορούν να μολυνθούν με παθογόνα. Τα μη μολυσματικά απορρίμματα περιλαμβάνουν τοζικά χημικά, κυτταροτοζικά φάρμακα, ραδιενεργά, εύφλεκτα και εκρηκτικά απορρίμματα. Οι μέθοδοι απενεργοποίησης των μολυσματικών απορριμμάτων είναι οι εξής: αποστείρωση με ατμό, αποτέφρωση, θερμική απολύμανση, αποστείρωση με αέριο, χημική απολύμανση και αποστείρωση με ακτινοβολία. Κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να αναπτύσσει ένα πρόγραμμα απενεργοποίησης μολυσματικών απορριμμάτων το οποίο θα εξασφαλίζει: το σαφή διαχωρισμό των μολυσματικών απορριμμάτων από τα μη μολυσμένα, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την απενεργοποίησή τους, καθώς και έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Λέξεις κλειδιά: Μολυσματικά απορρίμματα, διαχείριση απορριμμάτων, νοσοκομειακά απορρίμματα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.