Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 2, Αρ. 1 (2003): Ιανουάριος - Μάρτιος 2003

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 2, Αρ. 1 (2003): Ιανουάριος - Μάρτιος 2003

Ανασκόπηση

Η συμβολή των Υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας | 13-19

Ευάγγελος Αλεξόπουλος

ΠερίληψηMore

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Αλμα-Ατα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΤ), το 1978, η φροντίδα για την υγεία πρέπει να παρέχεται «όσο πλησιέστερα γίνεται, εκεί που οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται». Τα προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην εργασία έχουν αντίκτυπο στην κοινότητα και στη δημόσια υγεία και επηρεάζουν τις αιτίες και τις συνθήκες που διαμορφώνουν την υγεία. Συνδυάζουν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές δράσεις και προσεγγίσεις, επιδιώκοντας συμμετοχή και δραστηριοποίηση του γενικού πληθυσμού. Στο χώρο εργασίας ο στόχος της προαγωγής της υγείας (work health promotion) είναι «υγιείς εργαζόμενοι σε υγιείς επιχειρήσεις». Έτσι, εκτός από τη δημιουργία ευοδωτικού για την υγεία περιβάλλοντος, η ενδυνάμωση (empowerment) του ατόμου, ώστε να επιλέγει έναν υγιέστερο τρόπο ζωής, είναι θεμελιώδης και αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Η προαγωγή της υγείας αποτελεί μια σύγχρονη συλλογική στρατηγική που στοχεύει στην πρόληψη της ασθένειας στο χώρο εργασίας και στην εδραίωση δυναμικού προαγωγής της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τις παραμέτρους της σχέσης υγείας και εργασίας έτσι όπως διαμορφώθηκαν ιστορικά και θεσμοθετήθηκαν με την υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, καθώς και να παρουσιάσει τόσο τις σύγχρονες τάσεις, τις νομοθετικές επιταγές και την £λληνική πραγματικότητα.

Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Υγεία, Ιατρική της Εργασίας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Υγεία και εργασία

Προστασία των ασθενών από τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Η νομική προσέγγιση | 20-25

Φιλομήλα Ομπέση

ΠερίληψηMore

Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτέλεσαν αντικείμενο ρυθμίσεων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς είναι γνωστές οι επιπτώσεις τους στην αύξηση της νοσηρότητας των ασθενών, στο κόστος νοσηλείας και, συνακόλουθα, στα οικονομικά της υγείας. Στη μελέτη αυτή επιχειρείται η παρουσίαση του ελληνικού και γαλλικού δικαίου ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Έτσι, ενώ ο Έλληνας νομοθέτης περιορίστηκε στην απλή εξαγγελία των οργάνων για την αντιμετώπισή τους, που είναι η Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων στο Υπουργείο Υγείας και οι αντίστοιχες επιτροπές σε επίπεδο νοσοκομείου, το γαλλικό δικαιϊκό σύστημα υπήρξε περισσότερο πλουραλιστικό: τα διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια διέπλασαν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νομολογία, από πλευράς θετικών συνεπειών για τους ασθενείς-θύματα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος νομοθέτης, με το νόμο 303-2002 ρύθμισε οριστικά το ζήτημα της αποζημίωσης αυτών των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: Νοσοκομεία, κλινικές, λοιμώξεις ενδονοσοκομειακές, προστασία ασθενούς, ελληνικό δίκαιο, γαλλικό δίκαιο

Διαχείριση μολυσματικών απορριμμάτων στα νοσοκομεία. | 26-32

Ελένη Αποστολοπούλου

ΠερίληψηMore

Τα νοσοκομειακά απορρίμματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα μολυσματικά και τα μη μολυσματικά. Τα μολυσματικά απορρίμματα περιλαμβάνουν ανθρώπινα, ζωικά ή βιολογικά απορρίμματα και μερικά αντικείμενα που μπορούν να μολυνθούν με παθογόνα. Τα μη μολυσματικά απορρίμματα περιλαμβάνουν τοζικά χημικά, κυτταροτοζικά φάρμακα, ραδιενεργά, εύφλεκτα και εκρηκτικά απορρίμματα. Οι μέθοδοι απενεργοποίησης των μολυσματικών απορριμμάτων είναι οι εξής: αποστείρωση με ατμό, αποτέφρωση, θερμική απολύμανση, αποστείρωση με αέριο, χημική απολύμανση και αποστείρωση με ακτινοβολία. Κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να αναπτύσσει ένα πρόγραμμα απενεργοποίησης μολυσματικών απορριμμάτων το οποίο θα εξασφαλίζει: το σαφή διαχωρισμό των μολυσματικών απορριμμάτων από τα μη μολυσμένα, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την απενεργοποίησή τους, καθώς και έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Λέξεις κλειδιά: Μολυσματικά απορρίμματα, διαχείριση απορριμμάτων, νοσοκομειακά απορρίμματα

Ειδικό Άρθρο

Βασικές θέσεις επί της ηθικής των μεταμοσχεύσεων | 7-12

Ιγνάτιος Μητροπολίτης Δημητριάδος

Έρευνα

Οι δράσεις του ΕΒ1089 στον αυτόματο καρκίνο του μαστού ποντικιών της φυλής C3H/Sy | 33-36

Δέσποινα Σαχπαζίδου , Πελαγία Στραβοράβδη , Θεανώ Τόλιου , Γεώργιος Γερομιχαλός

ΠερίληψηMore

Η δραστική μορφή της Βιταμίνης D, το la,25(OH)2D3, έχει μελετηθεί εκτενώς, κυρίως ως προς την αντικαρκινική της δράση. Οι ισχυρές όμως παρενέργειες που προκαλούνται (υπερασΒεστιναιμία) από τις δόσεις που απαιτούνται για την επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσματος, καθιστούν τη χορήγησή της απαγορευτική. Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην τροποποίηση του δραστικού μορίου της Βιταμίνης, ώστε να προκύψουν ενώσεις (ανάλογα της Βιταμίνης D) με τις ίδιες θεραπευτικές δράσεις, αλλά με ηπιότερες έως ελάχιστες παρενέργειες. To GB1089 είναι ένα τέτοιο νέο ανάλογο. Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και επάγει τη διαφοροποίηση και την απόπτωση, τόσο σε κυτταρικές σειρές, όσο και σε πειραματικούς όγκους. Το κυριότερο όμως χαρακτηριστικό του CB1089 είναι ότι εμφανίζει σαφώς χαμηλότερη υπερασΒεστιναιμική δράση από το μητρικό μόριο της δραστικής μορφής της Βιταμίνης D3. Η δράση του CBI089 δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα πειραματικά σε αυτόματους όγκους. Στην παρούσα πειραματική εργασία ερευνήθηκε η αντικαρκινική δράση του 6ΒΙ089 σε αυτόματο καρκίνο του μαστού, σε ποντίκια του είδους C3H/Sy. Το είδος αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά εμφάνισης αυτόματου καρκίνου του μαστού, ο οποίος οφείλεται κυρίως σε ιό, γνωστό ως MMTV (mouse mammary tumor virus) και μεταδίδεται κατά τη γαλουχία. ΥΒικό-Μέθοδος Το χαρακτηριστικό αυτού του είδους της φυλής το καθιστά ενδιαφέρον πειραματικό μοντέλο μελέτης του καρκίνου του μαστού. Παράλληλα με την επίδραση του GB1089 στο μέγεθος του όγκου μελετήθηκαν και τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα των ποντικών. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 16 θηλυκά ποντίκια C3H/Sy, που χρησιμοποιήθηκαν αμέσως μετά την εντόπιση όγκου μαστού με ψηλάφηση. Τα πειραματόζωα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την πειραματική με 7 ζώα και την ομάδα αναφοράς (μάρτυρες), με 9 ζώα. Τα ζώα της πρώτης ομάδας έλαβαν 0,5 μg/kg CB1089 κάθε δεύτερη ημέρα, έως τη κατάληξή τους από τη νόσο. Τα ζώα της ομάδας αναφοράς δεν έλαβαν θεραπεία. Ολα τα πειραματόζωα παρακολουθούνταν κάθε δεύτερη μέρα, ενώ οι όγκοι μετρήθηκαν στις 2,5 εβδομάδες από την εντόπισή τους και κατά τη νεκροτομή. Κατά τη νεκροτομή λαμΒάνονταν επίσης αίμα για τον προσδιορισμό του ασβεστίου. Αποτεήέσματα Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι το GB1089 μειώνει πολύ σημαντικά το μέγεθος του όγκου (Ρ=0,00046 σε 0,05% επίπεδο σημαντικότητας), αυξάνει σημαντικά το χρόνο επιβίωσης (Ρ=0,00029 σε 0,03% επίπεδο σημαντικότητας), αυξάνει όμως και τα επίπεδα του ασβεστίου στο αίμα (Ρ=0,026 σε 3% επίπεδο σημαντικότητας). Συμπεράσματα Συμπερασματικά, τα πρόδρομα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι το CB1089 εμφανίζει ισχυρή αντικαρκινική δράση στον αυτόματο καρκίνο του μαστού ποντικών C3H/Sy, επιμηκύνει το χρόνο επιβίωσης των ζώων, παράλληλα όμως αυξάνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, αν και σε μη στατιστικά σημαντικά επίπεδα.

Λέξεις κλειδιά: Ποντίκια, καρκίνος του μαστού, ΕΒ1089

Καταγραφή επαγγελματικών παθήσεων στην Ελλάδα. Μία πρόβλεψη βασισμένη στα δεδομένα καταγραφών ευρωπαϊκών χωρών | 37-43

Ευάγγελος Αλεξόπουλος , Φωτεινή Χαριζάνη , Αναστασία Μπαρμπαρή , Χαρίλαος Κουτής

ΠερίληψηMore

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αποτιμηθεί το πιθανό έλλειμμα καταγραφής των επαγγελματικών παθήσεων στην £λλάδα. Υλικό-Μέθοδος Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την υπό μελέτη χρονική περίοδο (1996-1999) από την £θνική Στατιστική Υπηρεσία και από το
Διεθνές Γραφείο £ργασίας (ILO) σχετικά με το εργατικό δυναμικό της £λλάδας και άλλων £υρωπαϊκών χωρών και από επίσημους φορείς καταγραφής επαγγελματικών παθήσεων όπως οι: Work Environment Authority της Σουηδίας, Institute of Occupational Health της Φινλανδίας, Total Occupational Diseases File of Ministry of Labour and Social Affairs της Ισπανίας, Federal Institute forOccupational Safety & Health της Γερμανίας, Genter for Occupational Diseases της Ολλανδίας, Surveillance of Work-related and Occupational Respiratory Disease & Occupational Physicians Reporting Activity & Dermatologists της M. Βρετανίας. Με βάση τους δείκτες επίπτωσης επαγγελματικών παθήσεων που υπολογίστηκαν και την παραδοχή ότι οι συνθήκες εργασίας δεν διαφέρουν σημαντικά
στις £υρωπαϊκές χώρες, επιχειρήθηκε μια εκτίμηση των «αναμενόμενων» επα- γελματικών παθήσεων για την £λλάδα. Αποτελέσματα Περίπου 2500 επαγγελματικές παθήσεις φαίνεται να μη δηλώνονται ετησίως στην £λλάδα, σε σύγκριση με τις 71 αιτήσεις (1997) για συνταξιοδότηση λόγω επαγγελματικής νόσου που κατατέθηκαν στο ΙΚΑ. Περισσότερες από 200 περιπτώσεις επαγγελματικών παθήσεων στον αγροτικό τομέα και πλέον των 250 στις κατασκευές υπολογίζεται ότι διαφεύγουν καταγραφής. Από διαφορετικό πρίσμα, μια μέση εκτίμηση του ελλείμματος καταγραφής υπολογίστηκε σε 400 περιπτώσεις επαγγελματικών δερματο- παθειών, 300 πνευμονοπαθειών και 350 βαρηκοΐας. Συμπεράσματα £λάχιστα επαγγελματικά νοσήματα καταγράφονται στην £λλάδα και γι’ αυτό δεν ευθύνε- ται η χαμηλή επίπτωση αλλά η ανυπαρξία συστήματος καταγραφής. Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου και του συστήματος καταγραφής των επαγγελματικών παθήσεων μέσα από ενδελεχή μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της υπάρ- χουσας κατάστασης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και κομβικό σημείο για την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας.

Λέξεις κλειδιά: "Επαγγελματική πάθηση, επιτήρηση και καταγραφή, ιατρική της εργασίας, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση

Μελέτη Περίπτωσης

Τεχνικές αποκατάστασης της βουβωνοκήλης χωρίς τάση | 44-50

Θωμάς Διαμαντής , Ιωάννης Ζιούνας

ΠερίληψηMore

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 αλματώδης πρόοδος έχει επιτευχθεί στην εξέλιξη της χειρουργικής των κηλών, φτάνοντας στο αποκορύφωμα με τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση των προσθετικών υλικών. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η αποκατάσταση των κηλών είναι αυτή τη στιγμή η πιο συχνά εκτε λούμενη επέμβαση από το γενικό χειρουργό (750.000 επεμβάσεις το 1998 στις ΗΠΑ). Από αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις υπολογίζεται ότι το 80% αφορούν τοποθέτηση πλέγματος. Μεταξύ των νέων «χωρίς τάση» αποκαταστάσεων οι οποίες βασίζονται στην τοποθέτηση πλέγματος, η χρήση συνθετικού βύσματος έχει αποκτήσει θερμούς υποστηρικτές ανάμεσα σε όλους τους χειρουργούς. Οι τεχνικές αυτές αποδείχθηκαν εύκολες στη χρήση τους με ελάχιστο πόνο και λίγες επιπλοκές. £ίναι τεχνικές ασφαλείς και αποτελεσματικές. Η ελάττωση του αριθμού των υποτροπών μετά τη χρήση τους, τις έχει επιβάλλει διεθνώς. Η μείωση του μετεγχειρητικού χρόνου νοσηλείας έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις

Λέξεις κλειδιά: Βουβωνοκήλη, χωρίς τάση τεχνικές, αποκατάσταση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.