Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι δράσεις του ΕΒ1089 στον αυτόματο καρκίνο του μαστού ποντικιών της φυλής C3H/Sy

Δέσποινα Σαχπαζίδου , Πελαγία Στραβοράβδη , Θεανώ Τόλιου , Γεώργιος Γερομιχαλός

Περίληψη

Η δραστική μορφή της Βιταμίνης D, το la,25(OH)2D3, έχει μελετηθεί εκτενώς, κυρίως ως προς την αντικαρκινική της δράση. Οι ισχυρές όμως παρενέργειες που προκαλούνται (υπερασΒεστιναιμία) από τις δόσεις που απαιτούνται για την επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσματος, καθιστούν τη χορήγησή της απαγορευτική. Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην τροποποίηση του δραστικού μορίου της Βιταμίνης, ώστε να προκύψουν ενώσεις (ανάλογα της Βιταμίνης D) με τις ίδιες θεραπευτικές δράσεις, αλλά με ηπιότερες έως ελάχιστες παρενέργειες. To GB1089 είναι ένα τέτοιο νέο ανάλογο. Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και επάγει τη διαφοροποίηση και την απόπτωση, τόσο σε κυτταρικές σειρές, όσο και σε πειραματικούς όγκους. Το κυριότερο όμως χαρακτηριστικό του CB1089 είναι ότι εμφανίζει σαφώς χαμηλότερη υπερασΒεστιναιμική δράση από το μητρικό μόριο της δραστικής μορφής της Βιταμίνης D3. Η δράση του CBI089 δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα πειραματικά σε αυτόματους όγκους. Στην παρούσα πειραματική εργασία ερευνήθηκε η αντικαρκινική δράση του 6ΒΙ089 σε αυτόματο καρκίνο του μαστού, σε ποντίκια του είδους C3H/Sy. Το είδος αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά εμφάνισης αυτόματου καρκίνου του μαστού, ο οποίος οφείλεται κυρίως σε ιό, γνωστό ως MMTV (mouse mammary tumor virus) και μεταδίδεται κατά τη γαλουχία. ΥΒικό-Μέθοδος Το χαρακτηριστικό αυτού του είδους της φυλής το καθιστά ενδιαφέρον πειραματικό μοντέλο μελέτης του καρκίνου του μαστού. Παράλληλα με την επίδραση του GB1089 στο μέγεθος του όγκου μελετήθηκαν και τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα των ποντικών. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 16 θηλυκά ποντίκια C3H/Sy, που χρησιμοποιήθηκαν αμέσως μετά την εντόπιση όγκου μαστού με ψηλάφηση. Τα πειραματόζωα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την πειραματική με 7 ζώα και την ομάδα αναφοράς (μάρτυρες), με 9 ζώα. Τα ζώα της πρώτης ομάδας έλαβαν 0,5 μg/kg CB1089 κάθε δεύτερη ημέρα, έως τη κατάληξή τους από τη νόσο. Τα ζώα της ομάδας αναφοράς δεν έλαβαν θεραπεία. Ολα τα πειραματόζωα παρακολουθούνταν κάθε δεύτερη μέρα, ενώ οι όγκοι μετρήθηκαν στις 2,5 εβδομάδες από την εντόπισή τους και κατά τη νεκροτομή. Κατά τη νεκροτομή λαμΒάνονταν επίσης αίμα για τον προσδιορισμό του ασβεστίου. Αποτεήέσματα Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι το GB1089 μειώνει πολύ σημαντικά το μέγεθος του όγκου (Ρ=0,00046 σε 0,05% επίπεδο σημαντικότητας), αυξάνει σημαντικά το χρόνο επιβίωσης (Ρ=0,00029 σε 0,03% επίπεδο σημαντικότητας), αυξάνει όμως και τα επίπεδα του ασβεστίου στο αίμα (Ρ=0,026 σε 3% επίπεδο σημαντικότητας). Συμπεράσματα Συμπερασματικά, τα πρόδρομα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι το CB1089 εμφανίζει ισχυρή αντικαρκινική δράση στον αυτόματο καρκίνο του μαστού ποντικών C3H/Sy, επιμηκύνει το χρόνο επιβίωσης των ζώων, παράλληλα όμως αυξάνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, αν και σε μη στατιστικά σημαντικά επίπεδα.

Λέξεις κλειδιά: Ποντίκια, καρκίνος του μαστού, ΕΒ1089

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.