Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Τεχνικές αποκατάστασης της βουβωνοκήλης χωρίς τάση

Θωμάς Διαμαντής , Ιωάννης Ζιούνας

Περίληψη

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 αλματώδης πρόοδος έχει επιτευχθεί στην εξέλιξη της χειρουργικής των κηλών, φτάνοντας στο αποκορύφωμα με τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση των προσθετικών υλικών. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η αποκατάσταση των κηλών είναι αυτή τη στιγμή η πιο συχνά εκτε λούμενη επέμβαση από το γενικό χειρουργό (750.000 επεμβάσεις το 1998 στις ΗΠΑ). Από αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις υπολογίζεται ότι το 80% αφορούν τοποθέτηση πλέγματος. Μεταξύ των νέων «χωρίς τάση» αποκαταστάσεων οι οποίες βασίζονται στην τοποθέτηση πλέγματος, η χρήση συνθετικού βύσματος έχει αποκτήσει θερμούς υποστηρικτές ανάμεσα σε όλους τους χειρουργούς. Οι τεχνικές αυτές αποδείχθηκαν εύκολες στη χρήση τους με ελάχιστο πόνο και λίγες επιπλοκές. £ίναι τεχνικές ασφαλείς και αποτελεσματικές. Η ελάττωση του αριθμού των υποτροπών μετά τη χρήση τους, τις έχει επιβάλλει διεθνώς. Η μείωση του μετεγχειρητικού χρόνου νοσηλείας έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις

Λέξεις κλειδιά: Βουβωνοκήλη, χωρίς τάση τεχνικές, αποκατάσταση

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.