Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι εφαρμογές του Lean Management στα Σύγχρονα Συστήματα Υγείας

Δημήτριος Καλογερόπουλος , George Moussa , Αλεξάνδρα Σκίτσου , Παναγιώτης Ξένος , Γιώργος Χαραλάμπους

Περίληψη

Η έμφαση στην ποιότητα και τη μείωση του κόστους οδήγησε πολλούς οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να μεταρρυθμίσουν ολόκληρη τη φιλοσοφία τους αλλάζοντας τη διαχείριση, τις διαδικασίες και τις υποδομές ελέγχου ποιότητας. Τα περιστατικά και τα προβλήματα ποιότητας αποτελούν δύο από τα κύρια ζητήματα που δείχνουν γιατί οι ηγέτες της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να μεταρρυθμίσουν την υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης. Η εξέλιξη των συστημάτων παραγωγής συνδέεται στενά με την ιστορία της Toyota Motor Company (TMC) που έχει τις ρίζες της στο 1918. Το “Lean Thinking” είναι μια από τις πιο επαναστατικές έννοιες που έχουν εισαχθεί. Ο όρος “Lean” επινοήθηκε το 1990 μετά την ανάλυση του μοντέλου Toyota που οδήγησε στην ανάπτυξη της ιδέας ότι τα κατασκευαστικά ζητήματα και οι τεχνολογίες είναι καθολικά σε όλα τα συστήματα παραγωγής και ότι αυτές οι έννοιες μπορούν να μιμηθούν ακόμη και σε μη Ιαπωνικά οργανώσεις. Το Lean είναι μια ευέλικτη ιδέα που παροτρύνει τους οργανισμούς να αυξήσουν ταυτόχρονα τις προσπάθειές τους σε διάφορα επίπεδα. Ορισμένοι συγγραφείς προτείνουν ότι μια επιτυχημένη εφαρμογή περιλαμβάνει την επίτευξη κύριων στρατηγικών συνιστωσών άπαχου, πρακτικών εφαρμογής για την υποστήριξη επιχειρησιακών πτυχών ή την παροχή αποδείξεων ότι οι βελτιώσεις είναι βιώσιμες σε μακροπρόθεσμη βάση. Η εφαρμογή αρχών και εργαλείων του lean management στην υγειονομική περίθαλψη οδήγησε σταδιακά σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, η μετάβαση στο lean απαιτεί μια σημαντική επένδυση χρόνου. Η συγκεκριμένη ανασκόπηση διερευνά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης που σκοπεύουν να υιοθετήσουν μια αδύνατη νοοτροπία.

Λέξεις κλειδιά: Lean management, βελτίωση, ποιότητα, φροντίδα υγείας, περιττές διεργασίες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.