Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συγκρούσεις και Συναισθηματική Νοημοσύνη σε Νοσοκομειακό Εργασιακό Περιβάλλον

Μαρία Σαρίδη , Δήμητρα Λατσού , Αικατερίνη Τόσκα , Ελένη Αλμπάνη , Κωνσταντίνα Γεωργίου , Mαίρη Γείτονα

Περίληψη

Εισαγωγή: Η πολυπλοκότητα της υγειονομικής περίθαλψης, συμβάλλει στην δημιουργία συγκρούσεων, ενώ η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί μια δεξιότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση ων συγκρούσεων αυτών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της διαχείρισης των συγκρούσεων μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ο ρόλος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε αυτές. Υλικό-Μέθοδος: Διεξήχθη έρευνα με ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς σε επαγγελματίες υγείας της Νοσηλευτικής Μονάδας. Το τελικό δείγμα της έρευνας ήταν 153 άτομα από τα 220 που συνολικά εργάζονταν στη δομή, με ποσοστό ανταπόκρισης 70%. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα S.P.S.S. 25. Αποτελέσματα: Οι επαγγελματίες υγείας ανεξαρτήτως ειδικότητας θεωρούν ότι τα προβλήματα επικοινωνίας επιφέρουν μέτριες συγκρούσεις. Δεν βρέθηκε διαφορά μεταξύ των απόψεων των ειδικοτήτων του δείγματος και των αίτιων συγκρούσεων που σχετίζονται με τις προσδοκίες από την εργασία, ούτε μεταξύ των ειδικοτήτων των επαγγελματιών υγείας ως προς τις στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων, με εξαίρεση τον συμβιβασμό. Επίσης δεν επιλέγεται από την πλειοψηφία του δείγματος η διεκδίκηση της νίκης ή η αποδοχή της επιθυμίας του άλλου, ενώ το 40% των διοικητικών υπαλλήλων επιλέγουν να συμβιβάζονται, σε σύγκριση με τα χαμηλότερα ποσοστά των υπόλοιπων επαγγελματικών ομάδων (p=0.049). Η ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των επαγγελματιών υγείας και των αιτιών σύγκρουσής έδειξε ότι όσο αυξάνει η Συναισθηματική Νοημοσύνη των ιατρών και διοικητικών υπαλλήλων, μειώνεται η πεποίθηση αυτών ότι οι εντολές από περισσότερους από έναν προϊσταμένους προκαλεί συγκρούσεις (r=-0,351, p= 0,049 και r=-0,561, p=0,010). Επίσης όσο αυξάνει η Συναισθηματικής Νοημοσύνης των ιατρών αυξάνει και η πεποίθηση ότι η άδικη κατανομή των πόρων επιφέρει συγκρούσεις (r=0,386, p=0,035). Συμπεράσματα: Οι συγκρούσεις στο νοσοκομειακό περιβάλλον αποτελούν συνθήκη η οποία δεν μπορεί να απαληφθεί εύκολα λόγω της ιδιαιτερότητας και του φορτίου του περιβάλλοντος αλλά και των πολυδιάστατων επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Συγκρούσεις, συναισθηματική νοημοσύνη, ικανοποίηση, επαγγελματίες υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.