Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 21, Αρ. 4 (2022): Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2022

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 21, Αρ. 4 (2022): Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2022

Άρθρο Σύνταξης

Αναζητώντας την ταυτότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ελλάδας | 516-519

Αριστείδης Δάγλας

Ανασκόπηση

Πρωτογενής πρόληψη πνευμονικής εμβολής σε ασθενείς με COVID-19 και άλλα παθολογικά νοσήματα | 520-535

Νίκη Γκένα , Ιωάννα Παπαθανασίου , Φωτεινή Μάλλη

ΠερίληψηMore

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η πνευμονική εμβολή αποτελεί την μία από τις δύο μορφές της θρομβοεμβολικής νόσου. Είναι η πιο σοβαρή και απειλητική για τη ζωή μορφή της καθώς αν δεν διαγνωσθεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Η εμφάνιση της είναι κατά μέσο όρο 120 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού. Η παρουσία της σχετίζεται με την επίδραση διαφόρων παραγόντων κινδύνου, κληρονομικών και επίκτητων. Η θεραπεία της στηρίζεται στα αντιπηκτικά.

Σκοπός: Η ανάδειξη αποτελεσμάτων που αφορούν την εφαρμογή προφυλακτικών μέτρων έναντι της πνευμονικής εμβολής σε οξέος πάσχοντες ασθενείς.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων “PubMed”, “Elsevier” και στις μηχανές αναζήτησης “Google Scholar” και “ScienceDirect”.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν υπεροχή στη χρήση ηπαρινών (κλασικής ή μικρού μοριακού βάρους), ενώ η χρήση νεότερων αντιπηκτικών ενδείκνυται για ασθενείς που είναι σε θέση να λάβουν από του στόματος αγωγή και χορηγούνται κυρίως σε περίπτωση παρατεταμένης θρομβοπροφύλαξης μετά το εξιτήριο. Τα μηχανικά μέσα χρησιμοποιούνται επικουρικά των φαρμακευτικών, ενώ μόνα τους (με υπεροχή των συσκευών διαλείπουσας συμπίεσης) σε περιπτώσεις απόλυτης αντένδειξης των φαρμακευτικών.

Συμπεράσματα: Η πρωτογενής πρόληψη βασίζεται στην αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου που, σε συνδυασμό με τον υπολογισμό του θρομβωτικού κινδύνου κάθε ασθενή, σηματοδοτούν την έγκαιρη εφαρμογή των προφυλακτικών μέτρων που είναι είτε φαρμακευτικά, είτε μηχανικά ή συνδυασμός και των δύο.

Λέξεις κλειδιά: ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, COVID-19, ΑΕΕ, ΜΕΘ

Ειδικό Άρθρο

Αιματολογικά ιστογράμματα: από τον αναλυτή στην κλινική πράξη | 536-559

Βασιλική Κυριαζή , Γαρυφαλιά Παπαδοπούλου , Νικόλαος Παναγιώτου

ΠερίληψηMore

Τα αιματολογικά ιστογράμματα αποτελούν τη γραφική αναπαράσταση των δεδομένων που σχετίζονται με τον αριθμό, τη μορφολογία και τη σύσταση των έμμορφων στοιχείων του αίματος και είναι άμεσα διαθέσιμα κατά την ανάλυση της γενικής εξέτασης αίματος από τους σύγχρονους αιματολογικούς αναλυτές. Οι καμπύλες των αιματολογικών ιστογραμμάτων που συνοδεύουν τα αριθμητικά ευρήματα του αιμοδιαγράμματος συχνά παρέχουν με άμεσο και οπτικοποιημένο τρόπο ενδείξεις υποκείμενης παθολογίας και μπορούν να κατευθύνουν τη διαφορική διάγνωση και την περαιτέρω διερεύνηση οξέων και χρόνιων νοσημάτων. Στην παρούσα μελέτη εκτίθενται οι βασικές αρχές λειτουργίας των αιματολογικών αναλυτών και ερμηνείας των αιματολογικών ιστογραμμάτων και επιχειρείται η σύνδεσή τους με παθολογικές καταστάσεις που αντιμετωπίζονται στην κλινική πρακτική και στη ρουτίνα του αιματολογικού εργαστηρίου. Για το σκοπό αυτό παρατίθεται μια σειρά αυξημένων σε συχνότητα κλινικών περιστατικών με χαρακτηριστικές ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές των στοιχείων του αίματος. Η ανάλυση των γενικών εξετάσεων του αίματος πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριό μας με τον αιματολογικό αναλυτή Beckman Coulter Unicel DXH 800. Η μορφολογία, το εύρος βάσης και η μετατόπιση της καμπύλης των αιματολογικών ιστογραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της εγκυρότητας των μηνυμάτων του αναλυτή, για τον αποκλεισμό προαναλυτικών ή αναλυτικών σφαλμάτων και για την αρχική διαγνωστική προσέγγιση αιματολογικών νοσημάτων, λοιμώξεων και διαταραχών με δευτερογενείς αιματολογικές εκδηλώσεις. Τα ανωτέρω στοιχεία σε συνδυασμό με το κλινικό ιστορικό και τη μικροσκοπική εξέταση του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος συνέβαλλαν στην ορθή και έγκαιρη λήψη διαγνωστικών και θεραπευτικών αποφάσεων.

Λέξεις κλειδιά: αιματολογικος αναλυτης, αιματολογικο ιστογραμμα, αναλυτης Beckman Coulter Unicel DXH 800

Η επικοινωνία ασθενή-ιατρού και οι διαστάσεις της | 560-571

Ματθαίος Πετρέλης

ΠερίληψηMore

Είναι ευρέως γνωστό ότι η επικοινωνία μεταξύ ιατρού-ασθενή θεωρείται καθοριστικός παράγοντας τόσο της μεταξύ τους σχέσης, όσο και της ποιότητας της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας. Διάφορα μοντέλα έχουν προταθεί για την περιγραφή των μορφών σχέσεων και τύπων επικοινωνίας των ιατρών-ασθενών, καθώς και της ανάλυσης της από κοινού λήψης των ιατρικών αποφάσεων, εστιάζοντας στους ογκολογικούς ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα, oι Roter και συν. με την χρήση ενός θεωρητικού μοντέλου ερμήνευσαν τη σχέση αυτή σε πέντε τύπους: το στενά βιοϊατρικό, το διευρυμένο βιοϊατρικό, το βιοψυχοκοινωνικό, το ψυχοκοινωνικό και τον καταναλωτικό σε γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σύμφωνα με αυτό μοντέλο, η σχέση τους επηρεάζει την συμμετοχή του ασθενούς στη λήψη των ιατρικών αποφάσεων, ενώ προτείνονται δυο πρότυπα των Stiggelbout και συν. και των Kane και συν. για την εισαγωγή της από κοινού λήψης των αποφάσεων στην κλινική πρακτική της φροντίδας του καρκίνου. Ειδικότερα, η ιατρική γλώσσα επιφέρει αρνητικές συνέπειες τόσο στον ασθενή όσο και στην μεταξύ τους σχέση (ασθενή-ιατρού) κατά την διάγνωση κάποιων μορφών καρκίνων του μαστού, όπως του πορογενούς μη διηθητικού καρκινώματος. Επιπρόσθετα, κρίνεται επιβεβλημένη η πρόταση ενός οδηγού για την ενδυνάμωση της ανάκλησης των πληροφοριών κατά την διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης σε νέους ειδικευόμενους, που θεωρούν ως καθοριστικό πρωταγωνιστή τον ενεργό ασθενή.

Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία ιατρού-ασθενή, από κοινού λήψη ιατρικών αποφάσεων, καρκίνος μαστου, ανάκληση πληροφοριών

Νόσος του Hirschsprung: Μία ύπουλη νόσος | 572-586

Ιωάννης Σαρρής , Σουλτάνα Μεδίτσκου-Ευθυμιάδου , Λουκία Βίκτωρος

ΠερίληψηMore

Η νόσος του Hirschsprung (HSCR) αποτελεί μία συγγενή πάθηση, κατά την οποία διαταράσσεται η εντερική κινητικότητα. Η κύρια παθογενετική της αιτία συνίσταται στην απουσία εντερικών γαγγλίων από το περιφερικό έντερο, λόγω διαταραχής στη μετανάστευση κυττάρων της νευρικής ακρολοφίας μεταξύ της 5ης και της 7ης εβδομάδας της εμβρυϊκής ζωής. Ως εκ τούτου, η γνώση της εμβρυϊκής ανάπτυξης του εντέρου και του νευρικού του συστήματος είναι σημαντική για την κατανόηση της παθολογίας της νόσου. Διάφορες γενετικές μεταλλάξεις έχουν συσχετιστεί με την εμφάνισή της. Η συχνότητα εμφάνισης της HSCR εκτιμάται σε 1:5000 γεννήσεις, ενώ η αναλογία των αρρένων προς τα θήλεα πάσχοντα νεογνά είναι 4:1. Τα συμπτώματα είναι τυπικά της λειτουργικής απόφραξης του εντέρου. Η τρέχουσα τεχνολογία παρέχει αρκετές διαγνωστικές επιλογές, αλλά η ιστολογική επιβεβαίωση θεωρείται ως η πιο αξιόπιστη. Η χειρουργική επέμβαση συνιστά θεραπεία εκλογής και περιλαμβάνει εκτομή του αγαγγλιονικού τμήματος του εντέρου.

Λέξεις κλειδιά: Νόσος του Hirschsprung, συγγενής εντερική νόσος, παιδοχειρουργική

Έρευνα

Διαπολιτισμική νοσηλευτική στον χώρο της υγείας. Απόψεις υγειονομικού προσωπικού | 587-614

Αικατερίνη Κοκολάκη , Γλυκερία Κεραμίδα , Μαρία Βλαχάδη

ΠερίληψηMore

Εισαγωγή: Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι ρομά έχουν πολύπλοκες και ποικίλες ιατρικές και κοινωνικές ανάγκες, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα οι υγειονομικοί να αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στην φροντίδα υγείας τους. Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων του υγειονομικού προσωπικού απέναντι στις ιδιαιτερότητες της παροχής φροντίδας σε πρόσφυγες, μετανάστες και ρομά. Υλικό-Μέθοδος: Για την έρευνα επιλέχθηκε η μέθοδος δειγματοληψίας μη πιθανοτήτων, αφού ο πληθυσμός δεν είναι γνωστός ενώ η δειγματοληψία ορίζεται και ως μεθοδολογία ευκολίας. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και απεστάλη σε e-mails και ιστότοπους ώστε να συλλέγουν οι απαντήσεις. Η μορφή του ερωτηματολογίου ήταν ηλεκτρονική λόγω της φύσης του, ενώ η δημιουργία του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με χρήση του Googledocs. Αποτελέσματα: Οι γυναίκες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, με παιδιά, και μεγαλύτερη προϋπηρεσία πιστεύουν ότι οι Έλληνες νοσηλευτές σέβονται τις ιδιαιτερότητες των αλλοδαπών / ρομά ασθενών (17 – 41%),και μόνον αυτοί με υψηλότερη εκπαίδευση θεωρούν ότι είναι ευαισθητοποιημένοι στην ΔΥ (35%). Οι γυναίκες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, με παιδιά, και μεγαλύτερη προϋπηρεσία θεωρούν ότι οι ελληνικές υπηρεσίες παρέχουν ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας στον μετανάστη / αλλοδαπό / ρομά ασθενή, (25 – 27%) ενώ πιστεύουν ότι δεν πρέπει να αναπροσαρμόζουν τις συμπεριφορές τους (15-19%), και δεν πιστεύουν ότι τους αντιμετωπίζει ο νοσηλευτής ως βάρος (17 – 30%). Συμπεράσματα: Οι υγειονομικοί που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις μπορούν να προσεγγίζουν αποτελεσματικά τους ασθενείς των διαφόρων πολιτισμικών ομάδων και προσαρμόζονται στις διαφορετικές περιστάσεις και απαιτήσεις. Γι’ αυτό, η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι συνεχής ώστε να ευαισθητοποιεί και να ενημερώνει τους υγειονομικούς σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παροχής Διαπολιτισμικής Φροντίδας Υγείας στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Λέξεις κλειδιά:   Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας

Συγκρούσεις και Συναισθηματική Νοημοσύνη σε Νοσοκομειακό Εργασιακό Περιβάλλον | 615-632

Μαρία Σαρίδη , Δήμητρα Λατσού , Αικατερίνη Τόσκα , Ελένη Αλμπάνη , Κωνσταντίνα Γεωργίου , Mαίρη Γείτονα

ΠερίληψηMore

Εισαγωγή: Η πολυπλοκότητα της υγειονομικής περίθαλψης, συμβάλλει στην δημιουργία συγκρούσεων, ενώ η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί μια δεξιότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση ων συγκρούσεων αυτών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της διαχείρισης των συγκρούσεων μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ο ρόλος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε αυτές. Υλικό-Μέθοδος: Διεξήχθη έρευνα με ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς σε επαγγελματίες υγείας της Νοσηλευτικής Μονάδας. Το τελικό δείγμα της έρευνας ήταν 153 άτομα από τα 220 που συνολικά εργάζονταν στη δομή, με ποσοστό ανταπόκρισης 70%. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα S.P.S.S. 25. Αποτελέσματα: Οι επαγγελματίες υγείας ανεξαρτήτως ειδικότητας θεωρούν ότι τα προβλήματα επικοινωνίας επιφέρουν μέτριες συγκρούσεις. Δεν βρέθηκε διαφορά μεταξύ των απόψεων των ειδικοτήτων του δείγματος και των αίτιων συγκρούσεων που σχετίζονται με τις προσδοκίες από την εργασία, ούτε μεταξύ των ειδικοτήτων των επαγγελματιών υγείας ως προς τις στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων, με εξαίρεση τον συμβιβασμό. Επίσης δεν επιλέγεται από την πλειοψηφία του δείγματος η διεκδίκηση της νίκης ή η αποδοχή της επιθυμίας του άλλου, ενώ το 40% των διοικητικών υπαλλήλων επιλέγουν να συμβιβάζονται, σε σύγκριση με τα χαμηλότερα ποσοστά των υπόλοιπων επαγγελματικών ομάδων (p=0.049). Η ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των επαγγελματιών υγείας και των αιτιών σύγκρουσής έδειξε ότι όσο αυξάνει η Συναισθηματική Νοημοσύνη των ιατρών και διοικητικών υπαλλήλων, μειώνεται η πεποίθηση αυτών ότι οι εντολές από περισσότερους από έναν προϊσταμένους προκαλεί συγκρούσεις (r=-0,351, p= 0,049 και r=-0,561, p=0,010). Επίσης όσο αυξάνει η Συναισθηματικής Νοημοσύνης των ιατρών αυξάνει και η πεποίθηση ότι η άδικη κατανομή των πόρων επιφέρει συγκρούσεις (r=0,386, p=0,035). Συμπεράσματα: Οι συγκρούσεις στο νοσοκομειακό περιβάλλον αποτελούν συνθήκη η οποία δεν μπορεί να απαληφθεί εύκολα λόγω της ιδιαιτερότητας και του φορτίου του περιβάλλοντος αλλά και των πολυδιάστατων επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Συγκρούσεις, συναισθηματική νοημοσύνη, ικανοποίηση, επαγγελματίες υγείας

Συστηματική Ανασκόπηση

Διερεύνηση της ραδιοδερματίτιδας σε παιδιά εφήβους και νεαρούς ενήλικες με καρκίνο | 633-651

Αναστασία Γαμβρουλά , Ιωάννης Κουτελέκος , Χρυσούλα Νταφογιάννη , Κωνσταντίνος Πέτσιος , Ευάγγελος Δούσης

ΠερίληψηMore

Εισαγωγή: Η ακτινοδερματίτιδα στα παιδιά καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα συμπτωμάτων και εκδηλώσεων δερματικής τοξικότητας μετά από ακτινοθεραπεία (RT). Η ραγδαία ανάπτυξη της ακτινολογίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας του καρκίνου. Σκοπός: Στόχος αυτής της συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης ραδιοδερματίτιδας σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με καρκίνο που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από 01/01/2002 έως 15-02-2022, χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά: «ακτινοθεραπεία, ακτινολογία, τοξικότητα, δερματίτιδα, ραδιοδερματίτιδα, ακτινοδερματίτιδα, δερματολογικές επιπλοκές, παιδιατρικοί ασθενείς, παιδιά, καρκίνος», για άρθρα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, στις ακόλουθες βάσεις δεδομένων: MEDLINE (μέσω PubMed), The Cochrane Library, CINAHL, Web of Science Collection και Scopus. Ως κριτήριο αξιολόγησης για την εισαγωγή των άρθρων στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία PICOTS (Population, Intervention, Comparator, Outcome, Timing, Setting). Μετά την αξιολόγηση των άρθρων προέκυψαν 16 άρθρα. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα 16 μελετών σε 2.818 παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες έδειξαν ότι η δερματική τοξικότητα μετά από ακτινοθεραπεία ποικίλλει όχι μόνο ως προς τη συχνότητα εμφάνισης αλλά και με τη βαρύτητα και την έκτασή της, ανεξάρτητα από τη μέθοδο ακτινοθεραπείας. Οι δερματικές επιδράσεις της ραδιοδερματίτιδας ποικίλλουν σημαντικά ως προς τη σοβαρότητα, την πορεία και την πρόγνωση και η πιο εμφανής σχέση εμφάνισής της ήταν η υψηλότερη δόση RT και η έκταση της δερματικής θεραπείας. Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που υποδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά ραδιοδερματίτιδας σε μικρότερα παιδιά σε σύγκριση με τους εφήβους ή τους νεαρούς ενήλικες. Συμπεράσματα: Η συχνότητα εμφάνισης ραδιοδερματίτιδας σε παιδιά που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία φαίνεται να εμφανίζεται αρκετά συχνά. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να τεκμηριωθούν ισχυρά στοιχεία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση της ραδιοδερματίτιδας.

Λέξεις κλειδιά: ακτινολογική ογκολογία, παιδιά, νοσηλευόμενοι ασθενείς, ραδιοδερματίτιδα

Συμμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού με τις λίστες ελέγχου εισαγωγής και φροντίδας κεντρικής γραμμής: Συστηματική ανασκόπηση | 652-662

Χρήστος Τριανταφύλλου , Μαρία Γαμβρούλη

ΠερίληψηMore

Εισαγωγή: Η πρόληψη των μικροβιαιμιών που σχετίζονται με την κεντρική γραμμή (Central line-associated bloodstream CLABSIs), μπορεί να επιτευχθεί μέσω συστηματικής επιτήρησης και παρέμβασης με την εφαρμογή των δεσμών μέτρων. Αναπόσπαστο συστατικό των δεσμών μέτρων αποτελούν και τα checklists εισαγωγής και φροντίδας της κεντρικής γραμμής. Σκοπός: Η διερεύνηση του ποσοστού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού με τα checklists εισαγωγής και φροντίδας της κεντρικής γραμμής, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων “PubMed” στις 05 Απριλίου του 2021 με τις λέξεις-κλειδιά: “nurse*”, “nursing staff”, “compliance”, “central line insertion checklist” και “central line maintenance checklist”, χωρίς να τεθούν χρονικοί περιορισμοί, ενώ η αναζήτηση των λέξεων-κλειδιών έγινε στην περίληψη και στον τίτλο των άρθρων. Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής και της ελληνικής, να είναι μελέτες περίπτωσης, άρθρα σύνταξης, ανασκοπήσεις και γράμματα προς τον εκδότη και να έχουν γίνει πάνω σε ζώα. Αποτελέσματα: Από τις δημοσιευμένες μελέτες, 5 πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το ποσοστό συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού με τα checklists εισαγωγής κεντρικής γραμμής κυμάνθηκε από 8,4% έως 74,3%, ενώ με τα checklists φροντίδας από 11,4% έως 77,3%. Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση και με τα δύο είδη checklist, αυτοί ήταν η αναλογία νοσηλευτών-ασθενών και ο αριθμός κλινών των νοσηλευτικών τμημάτων. Συμπεράσματα: Τα ποσοστά συμμόρφωσης με τα checklists εισαγωγής και φροντίδας της κεντρικής γραμμής είναι μέτρια και χαμηλά. Απαιτούνται παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση των ποσοστών συμμόρφωσης, οδηγώντας σε μείωση της επίπτωσης των CLABSIs.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτικό προσωπικό, συμμόρφωση, μικροβιαιμίες σχετιζόμενες με κεντρική γραμμή

Μελέτη Περίπτωσης

Ανάλυση Kόστους και Μέτρηση της Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητας Ζωής σε τμήμα Εργοθεραπείας Δημόσιου Νοσοκομείου: Μελέτη περίπτωσης | 663-681

Γεώργιος Παπαθανασίου , Aθηνά Οικονόμου

ΠερίληψηMore

Έχει διαπιστωθεί ότι η Εργοθεραπευτική παρέμβαση συμβάλλει στη μείωση του κόστους φροντίδας υγείας και στην αύξηση της ποιότητας ζωής των ατόμων που λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται η ανάγκη για την αύξηση της βιβλιογραφίας που θα διερευνά τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που η Εργοθεραπεία επιφέρει. Σκοπός: Η παρούσα εργασία είναι μία μελέτη περίπτωσης για το τμήμα Εργοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και έχει διττό στόχο: αφενός μεν να καταγράψει τα κόστη και τα έσοδα του τμήματος από τη ίδρυσή του (2012) μέχρι και σήμερα και αφετέρου δε να καταγράψει την Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής των ωφελούμενων του τμήματος πριν και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19, η οποία οδήγησε στην τρίμηνη αναστολή όλων των θεραπευτικών συνεδριών από τον Μάρτιο έως τον Μάϊο του 2020. Υλικά και μέθοδος: Για τον υπολογισμό των δαπανών και του κόστους συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στοιχεία από την Οικονομική Υπηρεσία, το Γραφείο Μισθοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. Για τη μελέτη της επίπτωσης της Εργοθεραπείας στο επίπεδο ποιότητας ζωής των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο EQ-5D. Συνολικά συμπληρώθηκαν 46 ερωτηματολόγια από τους ωφελούμενους του Κ.Ε.Φ.Ι.Απ. Σύρου και από τους διαμεσολαβητές τους μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων στο διάστημα Φεβρουαρίου – Μαΐου 2020. Συμπεράσματα: Ως προς το οικονομικό σκέλος, επισημαίνεται μία μεγάλη διαφορά μεταξύ του κόστους και των εσόδων του τμήματος που οφείλεται στην ανεπαρκή αποζημίωση των Εργοθεραπευτικών συνεδριών. Ως προς τη μεταβολή στη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής των ωφελούμενων του τμήματος, εμφανίζονται διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Οι περιορισμοί της μελέτης και κυρίως το μικρό της δείγμα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων, αλλά παρόλα αυτά η παρούσα εργασία είναι πιθανότατα η πρώτη ανάλογη στην Ελλάδα και ίσως να αποτελέσει το έναυσμα για αντίστοιχες μελέτες στον τομέα της Εργοθεραπείας στον Ελλαδικό χώρο.

Λέξεις κλειδιά: Εργοθεραπεία, Οικονομική αξιολόγηση, Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής, COVID-19, Ελλάδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.