Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μελέτη των επιπέδων της βιταμίνης Β12 στην εγκυμοσύνη

Βασιλική Γκουγκούτση , Αργύριος Τσαντές , Μαρία Τόλια , Αβραάμ Πουλιάκης , Γεώργιος Ίντας , Ευδοξία Ράπτη , Στυλιανή Κοκόρη

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο κοινών επιπλοκών της εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης αποβολής, του χαμηλού βάρους γέννησης κ.α.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μέτρηση των επιπέδων της βιταμίνης Β12 σε έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια και των τριών τριμήνων και η συσχέτιση τους με αιματολογικούς παράγοντες.

Υλικά και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 145 έγκυες γυναίκες ηλικίας 31,9±5,5 ετών. Τα δείγματα αίματος συλλέχθηκαν από την Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν». Οι αναλύσεις των αιματολογικών παραγόντων πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα της συλλογής σε αναλυτή Counter Sysmex XE-2100 (ROCHE).

Αποτελέσματα: Τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 μειώνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια της κύησης. Το ποσοστό των εγκύων που εμφάνισαν ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 στο πέρας του τρίτου τριμήνου σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο και προσέγγισε το 47.2%, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ των εγκύων του δείγματος μελέτης. Όσον αφορά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο της κύησης, η συχνότητα εμφάνισης ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 δε εμφάνισε καμία στατιστικά σημαντική ή οριακή συσχέτιση με τις κλινικές αιματολογικές παραμέτρους, την παρουσία σιδηροπενικής αναιμίας και σιδηροπενίας, καθώς και με την ηλικία και το ιστορικό αποβολών των εγκύων γυναικών του δείγματος. Τέλος, διαπιστώθηκε οτι και στα τρία τρίμηνα η βιταμίνη B12 δεν αποτελεί στατιστικά σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση της Hgb.

Συμπεράσματα: Από την αξιολόγηση των επιπέδων της βιταμίνης Β12 στο πλάσμα των εγκύων κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, διαπιστώνεται ότι τα επίπεδα της Β12 πέφτουν σε σημαντικό βαθμό σταδιακά κατά την πάροδο της κύησης. Επιπλέον, στο πρώτο και στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, οι χαμηλές τιμές της βιταμίνης Β12 δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική ή οριακή συσχέτιση με τις αιματολογικές παραμέτρους. Συμπερασματικά, ο έλεγχος των επιπέδων της βιταμίνης D θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά την έναρξη της κύησης ώστε να λαμβάνεται η κατάλληλη θεραπεία ειδικά στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Λέξεις κλειδιά: Ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, εγκυμοσύνη, αιματολογικοί παράγοντες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.