Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Στάσεις και απόψεις ανθρώπων με HIV/AIDS για την χρήση mobile εφαρμογών στην αυτοδιαχείριση του HIV

Μαρία Παναγή , Γιώργος Χαραλάμπους , Ελένη Γελαστοπούλου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Αξιολόγηση των στάσεων και των απόψεων των ανθρώπων που ζουν με τον HIV/AIDS (PLWHA) όσον αφορά την διαχείριση του HIV μέσα από μια εφαρμογή αυτοδιαχείρισης που βασίζεται σε κινητά.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη σε PLWHA ≥ 18 ετών που παρακολουθούνται στη Γρηγόριο Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, η οποία αποτελεί το μοναδικό κέντρο παρακολούθησης ανθρώπων με HIV/AIDS στην Κύπρο. Χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείτο από δημογραφικά χαρακτηριστικά, ερωτήσεις σχετικά με τις θέσεις των PLWHA αλλά και μία ανοιχτού τύπου ερώτηση για να εκφράσουν τις δικές τους εισηγήσεις που θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό μιας mobile εφαρμογής. Χρησιμοποιήθηκε δειγματοληψία ευκολίας (n = 200) και η διεξαγωγή της μελέτης έγινε μεταξύ 15 Ιουλίου 2020 και 15 Ιανουαρίου 2021. Αποτελέσματα: Το 89% είχε smartphone (70,7% με λειτουργικό σύστημα Android) ενώ το 90,5% δήλωσε ότι θα χρησιμοποιούσε μια εφαρμογή για κινητά με την οποία θα είχε υπενθυμίσεις ραντεβού (92%), αποτελέσματα CD4/V/L (88%), υπενθυμίσεις για λήψη του επόμενου φαρμάκου (79%), συμβουλές διατροφής ( π.χ. για διαβητικούς, για υψηλή χοληστερίνη κ.λπ.) (79%), αποστολή μηνυμάτων στο ιατρικό προσωπικό με επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (79%), προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (78%), υπενθυμίσεις για καθημερινή φαρμακευτική αγωγή (60%). Συμπεράσματα: Η δημιουργία και χρήση μιας εφαρμογής αυτοδιαχείρισης στο κινητό αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την Γρηγόριο κλινική το οποίο αγκάλιασαν οι περισσότεροι συμμετέχοντες. Οι εισηγήσεις καλύπτουν τις ανάγκες και προσδοκίες των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Λέξεις κλειδιά: HIV/AIDS, στάσεις, απόψεις, αυτοδιαχείριση, mhealth

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.