Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μητρικός θηλασμός. Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα και προβληματισμοί: Συστηματική ανασκόπηση

Φωτεινή Μασούρα , Ελπινίκη Μπισκανάκη , Αλεξάνδρα Σκίτσου , Γεωργία Ποντίκη , Γιώργος Χαραλάμπους

Περίληψη

Εισαγωγή: Σήμερα, δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με το μητρικό θηλασμό, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματά του, την επάνοδο του σώματος της γυναίκας , την αύξηση της διανοητικής ικανότητας των ατόμων που θήλασαν, τη δυνατότητα γυναικών με προβλήματα υγείας να θηλάζουν, τις οικονομικές επιπτώσεις και την εφαρμογή οδηγιών νέων παρόχων υγείας στις μητέρες.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν να διερευνήσει τα οφέλη, τους κινδύνους και τα ερωτήματα για τον μητρικό θηλασμό.

Μέθοδος: Έγινε έρευνα στην pubmed με τις λέξεις κλειδιά breastfeeding, benefits, benefit. Εντοπίστηκαν συνολικά 61 άρθρα. 13 μελέτες πληρούσαν τα κριτήριά μας και συμπεριλήφθησαν στην ανασκόπηση. Η έρευνα έγινε τον Απρίλιο του 2019. Χρησιμοποιήθηκαν μελέτες γραμμένες στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα. Η έρευνα επαναλήφθηκε τον Μάιο του 2020. Βρέθηκαν 14 νέα  άρθρα εκ των οποίων τα 2 πληρούσαν τα κριτήριά μας και συμπεριλήφθησαν στην ανασκόπηση.

Αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν αποτελέσματα “συσχέτιση του θηλασμού με ωφέλεια” “μη συσχέτιση του θηλασμού με κάποια ωφέλεια” και “μελέτες οι οποίες συνιστούν παρεμβάσεις υπέρ του θηλασμού”.  ΆγκυραΆγκυραΕνδεικτικά στα θετικά αποτελέσματα κατατάσσουμε την αύξηση της λεκτικής ικανότητας των ανδρών που θήλασαν, την επαναφορά του σώματός των γυναικών που θήλασαν, την εξοικονόμηση δαπανών υγείας και την πρόταση παρεμβάσεων από διάφορες μελέτες.

Συμπεράσματα: Ο μητρικός θηλασμός εξακολουθεί να είναι σημαντικός. Εντοπίστηκαν θετικά αποτελέσματα  στα οικονομικά οφέλη, στη συγκράτηση των δαπανών , στη διαδικασία γήρανσης των ανδρών, στην επάνοδο του σώματος των γυναικών .  Αρνητικοί προβληματισμοί αναφέρονται σε σχέση με τη διαγνωστική λειτουργία η οποία δε συνδέεται αρνητικά με το θηλασμό απλώς δεν εντοπίζεται σε όλες τις ηλικίες θετική έκβαση.

Λέξεις κλειδιά: Θηλασμός, οφέλη, όφελος

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.