Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ο ρόλος της χημειοπροφύλαξης στην πρόληψη των λοιμώξεων των χειρουργικών τραυμάτων: Συστηματική Ανασκόπηση

Αρετή Παππά , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Ελένη Δοκουτσίδου , Γεωργία Φασόη-Μπαρκά

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η λοίμωξη των χειρουργικών τραυμάτων (ΛΧΤ) είναι η τρίτη σε συχνότητα αιτία νοσοκομειακών λοιμώξεων και η συχνότερη επιπλοκή στους χειρουργημένους ασθενείς. Η χημειοπροφύλαξη έχει σκοπό να εμποδίσει τις διεγχειρητικές λοιμώξεις, οι οποίες εντοπίζονται στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος και οδηγούν σε δημιουργία αποστήματος και άλλων εν τω βάθει λοιμώξεων.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν να διερευνήσει το ρόλο της χημειοπροφύλαξης στην πρόληψη λοιμώξεων σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής και  μαστού σε ενήλικες.

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αναζήτηση άρθρων στις διεθνείς βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus, Cochrane Library με διαδικασία κρίσης/αξιολόγησης των άρθρων. Τέθηκε χρονικός προσδιορισμός αναφορικά με την ημερομηνία δημοσίευσης των άρθρων(άρθρα που έχουν δημοσιευθεί την τελευταία 5ετία, 2015-2020).

Αποτελέσματα: Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθησαν 7 άρθρα που πληρούσαν τα κριτήρια για περεταίρω μελέτη. Η χρήση χημειοπροφύλαξης προεγχειρητικά σε δυνητικά σηπτικές επεμβάσεις, κυρίως που αφορούν εντερεκτομές, σκωληκοειδεκτομές, σχετίζεται με μειωμένα ποσοστά εμφάνισης ΛΧΤ. Ενώ υπάρχει διαφοροποίηση, σε άσηπτες ή καθαρές επεμβάσεις, όπως μαστεκτομή ή κήλες, στις οποίες δεν δόθηκαν καθόλου προεγχειρητικά αντιβιοτικά. Σε αυτές τα αποτελέσματα, ανάμεσα στις ομάδες ελέγχου και στις ομάδες παρέμβασης που χωρίστηκαν οι ασθενείς, δεν είχαν διαφορές.

Συμπεράσματα: Για την πρόληψη των λοιμώξεων του χειρουργικού τραύματος είναι σημαντικό να γίνεται σωστή χρήση αλλά και επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού. Η άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών για την πρόληψη των ΛΧΤ φέρει αρνητικά αποτελέσματα καθώς προκαλεί ανθεκτικότητα στα μικρόβια και αύξηση του κόστους νοσηλείας. Για αυτό το λόγο, οι υγειονομικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους παράγοντες κινδύνους, που μπορούν να επηρεάσουν την χρονική διάρκεια της περιεγχειρητικής χημειοπροφύλαξης καθώς και το είδος των αντιβιοτικών που θα χρησιμοποιηθούν, όπως για παράδειγμα την ηλικία, την συνύπαρξη λοίμωξης σε απομακρυσμένη περιοχή, τα μεταβολικά νοσήματα, τις πολύωρες επεμβάσεις, την κακή αιμόσταση.

Λέξεις κλειδιά: Χημειοπροφύλαξη, αντιβιοτικά, χειρουργικές επεμβάσεις, λοίμωξη

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.