Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εκτίμηση και φροντίδα ακτινικών δερματικών αντιδράσεων

Ζωή Ρούπα , Πηνελόπη Παπαδημητρίου , Πηνελόπη Σωτηροπούλου

Περίληψη

Η χρήση των ακτινοβολιών για ακτινοθεραπευτικούς σκοπούς σε καρκινοπαθείς και κυρίως η ακτινοβόληση με εξωτερικές δέσμες, προκαλεί σε όλους τους ασθενείς κάποια μορφή δερματικής αντίδρασης. Οι αντιδράσεις αυτές εμφανίζονται είτε άμεσα, -μετά ή και κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας- και αποτελούν την οξεία μορφή, είτε αργότερα και χαρακτηρίζονται ως χρόνιες. Με δεδομένο το ότι ένας μεγάλος αριθμός καρκινοπαθών σε κάποια στιγμή της θεραπείας του θα υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, γίνεται κατανοητό πως η έγκαιρη διάγνωση, η εκτίμηση και η λήψη προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της ακτινοθεραπείας είναι ζωτικής σημασίας, λαμβάνο- ντας συνάμα υπόψη και την επίδραση αυτών των αντιδράσεων στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται οι δερματικές ακτινικές αντιδράσεις μετά από εξωτερική ακτινοβόληση, η προσπάθεια εκτίμησής τους, καθώς και οι κύριοι άξονες της φροντίδας τους και των νοσηλευτικών παρεμβάσεων.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική φροντίδα, εκτίμηση, ακτινοδερματίτιδα, δερ- ματολογικές αντιδράσεις, ακτινοθεραπεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.